Aktuality

INFORMACE - KOMBINOVANÉ STUDIUM


Školné pro školní rok 2019/ 2020
Management sportu - výše školného činí 18 500,- Kč.
Wellness - Balneo - výše školného činí 18 400,- Kč.

Školné je nutno uhradit nejpozději do 31. 8. (více informací o školném zde.)

Šablonu a pokyny k absolventské práci naleznete v informačním systému.