Aktuality

INFORMACE - KOMBINOVANÉ STUDIUM

      
 
 Školné pro školní rok 2017/ 2018 ve výši 18 500,- Kč je nutno uhradit nejpozději do 31. 8. 2017 (více informací o školném zde.)

Šablonu a pokyny k absolventské práci naleznete v informačním systému.