Aktuality

INFORMACE - KOMBINOVANÉ STUDIUM

      
 

Školné pro školní rok 2018/ 2019
Management sportu - výše školného činí 18 500,- Kč.
Wellness - Balneo - výše školného činí 18 400,- Kč.

 

Školné je nutno uhradit nejpozději do 31. 8. 2018 (více informací o školném zde.)

Šablonu a pokyny k absolventské práci naleznete v informačním systému.