Přijímací řízení

PRO ZÁJEMCE O STUDIUM

Bližší informace o jednotlivých typech studia naleznete zde.

Dny otevřených dveří: 
20. 2.,11.3., 16.4., 11.5., 4. 6., 20.8. 2020 vždy od 15:30 hod.
Termín prohlídky školy lze sjednat také individuálně na tel. 212 277 711, 603 286 852 nebo na emailu: info@palestra.cz.

Jak se k nám dostat naleznete zde, další informace a kontakty naleznete zde.

Co zažijete s Palestrou
Studenti Palestry se v rámci studia účastní sportovních kurzů a součástí jejich odborné praxe je pomoc při organizaci mnoha sportovních (i mezinárodních) akcí a závodů. Fotografickou dokumentaci z akcí studentů Palestry najdete ve fotoalbu.