Typy studia

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Typy studia
Studijní obory Management sportu a Wellness - Balneo jsou realizovány formou tříletého denního tři a půl letého kombinovaného studia.
Kombinované studium je založeno na řízeném samostudiu. Jednou měsíčně probíhají od pátku do neděle společné konzultace. Kombinovaná forma studia je určena především zájemcům z praxe, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci nebo vrcholovým sportovcům, kteří z důvodu tréninkového zatížení nemohou navštěvovat denní studium.

Všechny typy studia jsou zakončeny absolutoriem a absolventi školy získávají titul DiS. - diplomovaný specialista.

Více informací o studijních oborech naleznete v jednotlivých sekcích.