Historie

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Akademie tělesné výchovy a sportu Palestra byla založena v roce 1990, kdy získala akreditaci MŠMT ČR pro pořádání rekvalifikačních kurzů v oborech:

  • sportovní masér
  • cvičitel zdravotní tělesné výchovy
  • cvičitel plavání a lyžování
  • instruktor fitcentra
  • obsluhovatel sauny
  • aj.

V roce 1992 byla zařazena do sítě škol s akreditovaným programem, nejdříve jako jednoroční, o rok později jako dvouleté pomaturitní studium, obor Sportovní manažer - vychovatel. Od roku 1996 byla škola na základě akreditace MŠMT ČR zařazena do sítě škol jako Vyšší odborná škola. Se studijním oborem Manažer sportu se stala jedinou VOŠ v ČR s tělovýchovným zaměřením. V roce 2000 proběhla na škole komplexní inspekce a kvalita výchovně vzdělávací práce školy i jejího řízení byla českou školní inspekcí označena jako vynikající. Od školního roku 2000/2001 byla škole schválena realizace nového studijního programu Pedagogika volného času. V roce 2007 byla schválena reakreditace nového studijního oboru Management sportu a Pedagogika volného času a vychovatelství. V roce 2014 byl akreditovaný nový studijní obor Wellness - Balneo.

Současně škola pokračuje v realizaci bohatého spektra odborných kurzů a seminářů. Bližší informace naleznete na rekvalifikační kurzy.


ZAJÍMAVOSTI

Socha diskobolky
Socha byla odlita pro olympijské hry 1980 v Moskvě. Byla určena před bránu olympijské vesnice, aby svým gestem a vavřínovou ratolestí vítala sportovce. Kvůli rychlosti byla v Moskvě instalována jen maketa ze sklopolyesteru, napatinovaná jako bronz, kterou měl kovový originál následně nahradit. K transportu už nikdy nedošlo, olympijský výbor bývalé SSSR si sochu nikdy nevyzvedl. Kromě diskobolky vytvořil Zdeněk Němeček (1931 - 1989) plastiku "Olympijská Lípa", svařenou z lodních kotev, která byla vztyčena na olympijské regatě v Tallinu. Původní menší varianta je stále nainstalována na louce u atelieru na Libeňském ostrově. Vznikla kolem roku 1966 z kotev pískařských lodí vylovených z blízkého slepého ramene Vltavy.

socha        socha2        socha3

Pozn.: Po kliknutí na fotografie se zobrazí v plné velikosti.