Knihovna

VŠEOBECNÉ INFORMACE

INFORMACE K ELEKTRONICKÝM VERZÍM PUBLIKACÍ A ČLÁNKŮ
V knihovně jsou k dispozici elektronické verze publikací a článků. Studenti, kteří mají o tyto verze zájem musí mít v knihovně vytvořený účet. Bližší informace vám podá paní Malcová (malcova@palestra.cz).


Knihovní fond obsahuje cca 4
500 titulů základní odborné literatury zaměřené na oblast tělovýchovnou a sportovní, biomedicínskou, manažersko-ekonomickou, psychologickou, pedagogickou, sociologickou a esteticko výchovnou. V knihovně jsou také k dispozici absolventské diplomové práce studentů z minulých ročníků. 

Výpůjční doba:

Pondělí - čtvrtek: 9:00 - 15:00 hod.


Knihovní systém TabbyBook

Seznam knih si můžete prohlédnout ve veřejně přístupném katalogu zde, kde po zadání kategorie, případně názvu nebo autora publikace a příkazu HLEDAT, najdete výpis hledaných publikací. U každé publikace ve výpisu se vám ukazuje informace, zda je k dispozici nebo půjčená.

Postup práce v aplikaci pro přihlášení registrovaného uživatele Vlevo nahoře najdete tlačítko Přihlášení, kde po zadání jména a hesla, které vám sdělí pracovník knihovny, vstoupíte do registračního systému.

Každý student si může vypůjčit max. 8 titulů, a to na dobu 30 dnů. Pokud není jiný zájemce, je možné po dohodě s pracovníkem knihovny (telefonicky, e-mailem, osobně) výpůjční dobu prodloužit. Při nedodržení termínu vrácení vypůjčeného titulu, může být odmítnuta další výpůjčka. Sankční poplatek je stanoven na 5 Kč za titul a den prodlení. Povinnost poplatek zaplatit nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty.

Kontaktní osoba: Alena Malcová - malcova@palestra.cz