Přijímací řízení

PRO ZÁJEMCE O STUDIUM

DENNÍ FORMA STUDIA
Podmínky přijetí:

1. Podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu společně s níže uvedenými dokumenty:

 • přihlášku ke studiu je možno podat pouze elektronicky
 • ověřenou kopii maturitního vysvědčení (dodatečně po abolvování maturity),
 • potvrzení od lékaře (stačí od praktického), je možné použít tento formulář
 • doklad o úhradě poplatku za přihlášku, který činí 300,– Kč (č.účtu  KB 19-2213700237/0100, variabilní symbol: osobní číslo (devítimístné) přidělené informačním systémem po odeslání elektronické přihlášky
  Přihlášky jsou přijímány průběžně do naplnění cílové kapacity.

2. Přijímací pohovor s ředitelem školy
Uchazeč se dostaví do budovy školy v rámci Dnů otevřených dveří nebo po individuální domluvě (212 277 711, 603 286 852 nebo na e-mailu: kolarova@palestra.cz).

KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA

Podmínky přijetí:
Podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu společně s níže uvedenými dokumenty:

 • Přihlášku ke studiu je možno podat pouze elektronicky,
 • ověřenou kopii maturitního vysvědčení (dodatečně po absolvování maturity),
 • potvrzení od lékaře (stačí od praktického),
 • doklad o úhradě poplatku za přihlášku, který činí 300,– Kč (č.účtu  KB 19-2213700237/0100, variabilní symbol: osobní číslo (devítimístné) přidělené informačním systémem po odeslání elektronické přihlášky.

  Přihlášky jsou přijímány průběžně do naplnění cílové kapacity.