Přijímací řízení

PRO ZÁJEMCE O STUDIUM

DENNÍ FORMA STUDIA
Podmínky přijetí:

1. Podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu společně s níže uvedenými dokumenty:

  • přihlášku ke studiu je možno podat pouze elektronicky
  • ověřenou kopii maturitního vysvědčení (dodatečně po abolvování maturity),
  • potvrzení od lékaře (stačí od praktického), je možné použít tento formulář

    Přihlášky jsou přijímány průběžně do naplnění cílové kapacity.

2. Přijímací pohovor s ředitelem školy
Uchazeč se dostaví do budovy školy v rámci Dnů otevřených dveří nebo po individuální domluvě (212 277 711, 603 286 852 nebo na e-mailu: kolarova@palestra.cz).

KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA

Podmínky přijetí:
Podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu společně s níže uvedenými dokumenty:

  • Přihlášku ke studiu je možno podat pouze elektronicky,
  • ověřenou kopii maturitního vysvědčení (dodatečně po absolvování maturity),
  • potvrzení od lékaře (stačí od praktického),

    Přihlášky jsou přijímány průběžně do naplnění cílové kapacity.