Přihláška ke studiu

PRO ZÁJEMCE O STUDIUM

Přihlášku ke studiu je možno podat pouze elektronicky

Po podání přihlášky je nutné uhradit správní poplatek za přijímací řízení, který činí 300,– Kč
  (č. účtu: 19-2213700237/0100, variabilní symbol: osobní číslo (devítimístné) přidělené informačním systémem po odeslání elektronické přihlášky 

Se zasláním přihlášky neváhejte, přijímáme pouze do naplnění cílových kapacit!