Rozvrhy

INFORMACE - KOMBINOVANÉ STUDIUM

ROZVRH HODIN na zimní semestr školního roku 2017/ 2018
Management sportu a Wellness - Balneo 

- konzultace   13. - 15. 10. 2017 naleznete zde Změna rozvrhu zde.
- konzultace   10. - 12. 11. 2017 naleznete zde
-
konzultace   15. - 17. 12. 2017 naleznete zde

Vysvětlivky zkratek (předmětů a vyučujících) uvedených v rozvrhu hodin naleznete zde (aktualizace 23.9.2015).
Adresy sportovních areálů, kde probíhá výuka naleznete zde.


UPOZORNĚNÍ pro studenty
Doporučujeme vám pravidelně sledovat nástěnku v informačním systému, kde naleznete aktuální informace k výuce.