Rozvrhy

INFORMACE - KOMBINOVANÉ STUDIUM

ROZVRH HODIN na zimní semestr školního roku 2018/ 2019
Management sportu a Wellness - Balneo 

- konzultace 9. - 11. 11. 2018 naleznete zde.
- konzultace 14. - 16. 12. 2018 naleznete zde.

Vysvětlivky zkratek (předmětů a vyučujících) uvedených v rozvrhu hodin naleznete zde (aktualizace 23.9.2015).

Adresy sportovních areálů, kde probíhá výuka naleznete zde.

UPOZORNĚNÍ pro studenty
Doporučujeme vám pravidelně sledovat nástěnku v informačním systému, kde naleznete aktuální informace k výuce.