Rozvrhy

INFORMACE - KOMBINOVANÉ STUDIUM

ROZVRH HODIN na zimní semestr školního roku 2019/2020
Management sportu a Wellness - Balneo 

- konzultace na prosinec naleznete zde

Vysvětlivky zkratek (předmětů) uvedených v rozvrhu hodin naleznete zde.

Adresy sportovních areálů, kde probíhá výuka naleznete zde.

UPOZORNĚNÍ pro studenty
Doporučujeme vám pravidelně sledovat nástěnku v informačním systému, kde naleznete aktuální informace k výuce.