Rozvrhy

INFORMACE - KOMBINOVANÉ STUDIUM

ROZVRH HODIN na zimní semestr školního roku 2019/2020
Management sportu a Wellness - Balneo 

- konzultace 27. - 29. září 2019 naleznete zde (aktualizace z 27.9.2019)
- konzultace 11. - 13. října 2019 naleznete zde

Vysvětlivky zkratek (předmětů) uvedených v rozvrhu hodin naleznete zde.

Adresy sportovních areálů, kde probíhá výuka naleznete zde.

UPOZORNĚNÍ pro studenty
Doporučujeme vám pravidelně sledovat nástěnku v informačním systému, kde naleznete aktuální informace k výuce.