Školné
   PRO ZÁJEMCE O STUDIUM

Školné
Aktuální výše školného pro 1. ročníky ve školním roce 2019/2020:

Denní forma studia  
Management sportu   23 900,- Kč (1. splátka: 16 730,- Kč; 2. splátka: 7 170,- Kč)
Wellness - Balneo   23 800,- Kč (1. splátka: 16 660,- Kč; 2. splátka: 7 140,- Kč)

První splátka musí být uhrazena nejpozději do 15. 8.
D
ruhá splátka do 31. 1.

Kombinovaná forma studia  
Management sportu    18 500,- Kč
Wellness - Balneo    18 400,- Kč 

Školné se hradí najednou nejpozději - do 15. 8.  

Školné může být upraveno o oficiálně vyhlášenou míru inflace vyjádřenou v úhrnném indexu spotřebitelských cen České republiky stanoveném Českým statistickým úřadem v kalendářním roce v porovnání s předchozím kalendářním rokem.

Číslo účtu: KB 19-2213700237/0100
Variabilní symbol: ID studenta
Konstantní symbol: 0308


Vážená studentko, vážený studente,
dovolujeme si Vám nabídnout produkty Komerční banky, které jsou určeny právě Vám, studentům vysokých, nebo vyšších odborných škol.

ÚVĚR GAUDEAMUS
Můžete čerpat v případě, že máte vedený účet Gaudeamus, nebo jiný nepodnikatelský účet u Komerční banky. Úvěr je poskytován, jako hotovostní, avšak lze čerpat i bezhotovostně na úhradu školného.

Výhody úvěru Gaudeamus:

  • Snadné získání finanční prostředků.
  • Po dobu studia lze splácet pouze úroky z vyčerpané částky úvěru.
  • Možnost odložit splácení úvěru (pokud student nezíská bezprostředně po ukončení studia VŠ zaměstnání, apod.)
  • Úvěr lze poskytnout i studentům, kteří nemají pravidelný měsíční příjem.

Výše úvěru
Minimální výše úvěru je stanovena částkou 50 000 Kč. Maximální výše úvěru je limitována částkou 150 000,- Kč, v případě odložené splátky jistiny a částkou 500 000,- Kč v případě anuitního splácení zahájeného ihned po jednorázovém vyčerpání úvěru.

Způsob čerpání
Jednorázově - klientem požadovaná výše úvěru ve smlouvě je převedena na Konto Gaudeamus nebo na jiný běžný nepodnikatelský účet vedený u KB.
Postupně
- každoroční převod finančních prostředků na Konto Gaudeamus nebo na jiný běžný nepodnikatelský účet vedený u KB dle požadavků klienta specifikovaných ve Smlouvě o úvěru. Minimální částka pro jedno čerpání je 20 000,- Kč.

Zajištění
Banka požaduje vždy zajištění formou ručení fyzickou osobou - občanem (nejlépe Vašimi rodiči), ručitelský závazek se sjednává na celou výši poskytnutého úvěru.

Splácení
Doba splatnosti až 10 let od podpisu smlouvy. Možnost předčasného splacení úvěru bez sankcí.

KONTO GAUDEAMUS
Je konto speciálně připravené pro studenty. Účet slouží k pravidelnému i nepravidelnému ukládání úspor, k realizaci hotovostních a bezhotovostních plateb nesouvisejících s podnikáním.

Výhody konta Gaudeamus:

  • Zdarma studentská karta EURO<26 (zajištuje slevy na výstavy, koncerty, při cestování i nakupování)
  • Zdarma mezinárodní platební karta Styl Maestro, nově s čipovou technologií
  • Vedení běžného účtu zdarma, navíc s výhodným úročením vkladu
  • Možnost získat povolený debet až do výše 10 000,- Kč
  • Informace o denním zůstatku prostřednictvím automatického a bezplatného zasílání SMS zpráv při každém pohybu na účtu - Expresní linka KB zdarma zdarma můžete získat také internetové bankovnictví mojebanka

Co je třeba, abyste si mohli založit svůj účet Gaudeamus a čerpat úvěr? Musíte být studentem vyšší odborné školy nebo vysokoškolákem. Musí Vám být od 18 do 26 let a Váš trvalý pobyt je v ČR.
Těšíme se na Vás na naši pobočce Komerční banky, Praha 2 - náměstí Míru, ul. Italská 2, v pracovních dnech pondělí až pátek mezi 8 - 17 hod. Náš bankovní tým je připraven zodpovědět všechny Vaše dotazy:

Andrea Hrabáková, 222 443 376, andrea_hrabakova@kb.cz
Miroslav Procházka, 222 443 378, miroslav_prochazka@kb.cz
Ing. Tereza Fantová, 222 443 353, tereza_fantova@kb.cz

Další informace o produktech a službách Komerční banky získáte na našich internetový stránkách: http://www.kb.cz/.
Žádost o poskytnutí úvěru stáhnete zde.