Školné
   PRO ZÁJEMCE O STUDIUM

Školné
Aktuální výše školného pro 1. ročníky ve školním roce 2020/2021:

Denní forma studia  
Management sportu   23 900,- Kč (1. splátka: 16 730,- Kč; 2. splátka: 7 170,- Kč)
Wellness - Balneo   23 800,- Kč (1. splátka: 16 660,- Kč; 2. splátka: 7 140,- Kč)

První splátka musí být uhrazena nejpozději do 15. 8.
D
ruhá splátka do 31. 1.

Kombinovaná forma studia  
Management sportu    18 500,- Kč
Wellness - Balneo    18 400,- Kč 

Školné se hradí najednou nejpozději - do 15. 8.  

Školné může být upraveno o oficiálně vyhlášenou míru inflace vyjádřenou v úhrnném indexu spotřebitelských cen České republiky stanoveném Českým statistickým úřadem v kalendářním roce v porovnání s předchozím kalendářním rokem.

Číslo účtu: KB 19-2213700237/0100
Variabilní symbol: ID studenta
Konstantní symbol: 0308