Studijní materiály

INFORMACE - KOMBINOVANÉ STUDIUM

Prodej skript
Skripta se prodávají v knihovně školy (suterén): pondělí – pátek 9 - 15 hod.
Mimopražští studenti mohou své požadavky na zakoupení skript nahlásit předem na email:
malcova@palestra.cz

Skripta budou připravena při konzultacích u výkonného ředitele PaedDr. Zdeňka Josefuse.

Přehled a ceník skript naleznete zde.