Studijní materiály

INFORMACE - KOMBINOVANÉ STUDIUM

Prodej skript
Skripta se prodávají na ekonomickém oddělení: pondělí – čtvrtek 8 - 16 hod., pátek 8 - 15:30 hod.
Mimopražští studenti mohou své požadavky na zakoupení skript nahlásit předem na ekonomickém oddělení
.
Skripta budou připravena při konzultacích u výkonného ředitele PaedDr. Zdeňka Josefuse.

Ceník skript pro studenty ATVS PALESTRA (1. nákup) - platný od 1. 2. 2006

Taping       40,- Kč
Baňkové masáže 40,- Kč
Úvod do biologie člověka 40,- Kč
Vybrané kapitoly z 1. pomoci      

100,- Kč

Plavání   
50,- Kč
Zdravotní tělesná výchova 1. část 
50,- Kč
Fyziologie tělesných cvičení 
60,- Kč
Základy funkční anatomie  1. část
100,- Kč
Základy funkční anatomie  2. část 100,- Kč
Základy názvosloví těles. cvičení  
100,- Kč
Management   
100,- Kč
Vybrané kapitoly fitness 
110,- Kč
Základy kineziologie
140,- Kč
Výtvarné aktivity pro volný čas 70,- Kč
Vodní pólo v souvislostech 
90,- Kč
Vybrané kapitoly z pedagogiky volného
času a sociální psychologie 
60,- Kč
Vybrané kapitoly z psychologie
a pedagogické pedagogiky   
60,- Kč
Sportovní a rekondiční masáže
90,- Kč