Vnitřní předpisy

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Dodatek k vnitřním předpisům školy platný pro posluchače v kombinovaném studiu

Školní řád pro VOŠ

Vypouští se: A6, C1, 2
Upravuje se: B4
Ve stanovené dny se zúčastňovat konzultací, které jsou povinnou součástí studia a včas se dostavit na každou hodinu stanovenou rozvrhem. Plnit studijní úkoly stanovené vyučujícími, vypracovat uložené seminární práce a aktivně se zúčastňovat praktické části konzultací.

Studijní řád pro VOŠ

Vypouští se: odstavec 3. a 5.
Upravuje se: odstavec 2. v celém rozsahu
Konzultace probíhá ve vyučovacích jednotkách v délce 45 minut a v blocích podle vyučovacích předmětů stanovených učebním plánem. Přestávky určuje vyučující po dohodě s posluchači. V poledne je přestávka 45 minut. Účast na konzultacích je povinná. Omlouvá se pouze onemocnění potvrzené lékařským potvrzením. Hodnocení posluchačů a podmínky postupu do vyššího ročníku jsou dány klasifikačním řádem.
Upravuje se: odstavec 4. ve druhé větě
Podmínkou konání absolutoria je úspěšné ukončení čtvrtého ročníku VOŠ a vypracování absolventské práce a její odevzdání ve stanoveném termínu.

Klasifikační řád pro VOŠ

Platí v plném rozsahu

V ostatních částech, které nejsou upraveny tímto dodatkem, platí vnitřní předpisy školy v plném rozsahu i pro kombinované studium.

 
V Praze dne 1. 9. 2005                                                                               

                                                                                                                                                                           Mgr. Milena Špačková
                                                                                                                                                                                 ředitelka školy