Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka

1. ZÁKLADNÍ JEDNOTKY ŽIVÉ HMOTY

Předešlá Následující

Cílem kapitoly je podat základní informace o postavení medicíny v systému věd o člověku, a poskytnou orientační údaje o klíčových buněčných organelách a jejich funkcích. Slouží jako propedeutická kapitola k popisu funkční morfologie tkání a orgánových systémů.

1. 1. Lékařské vědy
1. 2. Buňka a buněčné organely
1. 2. 1. Biomembrány
1. 2. 2. Vláknité a hrudkovité struktury
1. 2. 3. Buněčná membrána
1. 2. 4. Endoplazmatické retikulum
1. 2. 5. Golgiho komplex
1. 2. 6. Lyzosomy
1. 2. 7. Ribosomy
1. 2. 8. Mitochondrie
1. 2. 9. Centriol
1. 2. 10.Cytoplazma - cytoskelet
1. 2. 11.Buněčné jádro
1. 2. 12.Jadérko
1. 2. 13.Chromosomy
1. 3. Dělení buněk
1. 3. 1. Dělení nepřímé - mitosa
1. 3. 2. Redukční dělení - meiosa
1. 3. 3. Diferenciace
1. 4. Lékařská genetika
1. 4. 1. Základní genetické pojmy
1. 4. 2. Lékařská genetika
1. 4. 3. Tvorba bílkoviny
1. 4. 4. Vrozené vady
1. 5. Nácvik a testy znalostí
Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah