Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
10. Trávicí systém
10. 2. 1. Stěna trávicí trubice
Předešlá Následující
Obr. 10. 1.

Obecná stavba trávicí trubice

 1. cévní zásobení stěny

 2. mízní uzlíky

 3. podslizniční vazivo

 4. cirkulární vrstva svaloviny

 5. peritoneum

 6. slizniční žlázky

 7. podélná vrstva svaloviny

 8. závěs pobřišnice

 9. tepny

 10. žíly

 11. přídatné (velké) žlázy trávicí trubice

Stěna trávicí trubice se skládá ze čtyř vrstev. Tyto vrstvy jsou pro celou trubici společné, pouze jednotlivé části mají některou z vrstev charakteristicky upravenou. (Obr. 10.1.)

 1. První vrstvu tvoří sliznice (mukosa), vystýlající vnitřní povrch trávicí trubice. V některých oddílech je sliznice hladká (ústní dutina), jinde je složena v řasy (žaludek, tlusté střevo). V úseku tenkého střeva vybíhá v drobné výběžky - klky (villi).
  Epitelová vrstva sliznice trávicí trubice je až po žaludek (v ústní dutině, hltanu, jícnu) tvořena vrstevnatým dlaždicovým epitelem. Zbývající část trubice vystýlá sliznice mající na povrchu válcový epitel.
  Epitelová vrstva sliznice je upravena i po funkční stránce. Tam, kde dochází k mohutné resorpci (tenké střevo) jsou buňky opatřeny mikroklky, které dále zvětšují resorpční povrch. V oddílech mechanicky namáhaných (dutina ústní, hltan, jícen, koncová část trubice) je odolný, rychle se obnovující dlaždicový epitel.
 2. Druhou vrstvu tvoří podslizniční vazivo (submukosa). Jde o vrstvu řídkého vaziva, které připevňuje sliznici ke svalovině trávicí trubice. V tomto vazivu jsou nahromaděny uzlíky mízní tkáně představující pro trávicí trubici ochrannou tkáň, která brání průniku škodlivin do krevního oběhu.
 3. Třetí vrstvou je svalovina (muscularis), která je nejsilnější vrstvou stěny trávicí trubice. Svalovou vrstvu tvoří převážně hladké svalstvo. Pouze na začátku trubice (hltan, jícen) a na jejím konci (konečník), je příčně pruhovaná svalovina (volní inervace). Svalovina je upravena do dvou vrstev - vnitřní kruhové a zevní podélné. Žaludek má ještě třetí vrstvu, orientovanou šikmo. Svalovina postupnými stahy umožňuje posun přijaté potravy trávicí trubicí, při kterém jde také o promísení obsahu kývavými pohyby trubice. Ve svalovině střeva je uložena i autonomní nervová pleteň, inervující hladkou svalovinu střeva.
 4. Čtvrtá vrstva trávicí trubice je tvořena hladkou a lesklou blanou, peritoneem. V těch úsecích, kde trávicí trubice neprochází břišní dutinou (hrudník, pánev), tvoří povrch trubice vazivová adventicie.
Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah