Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
10. Trávicí systém
10. 4. Žaludek a tenké střevo
Předešlá Následující
Shrnutí základních znalostí
  1. Žaludek se skládá z kardie, těla a pyloru. Stěna žaludku má stavbu odpovídající schematu stavby trubicovitých orgánů. Sliznice je složena v řasy.
  2. Žaludeční šťáva obsahuje kyselinu solnou, pepsin, chymosin, žaludeční lipázu, hlenovitý mucin a vodu.
  3. Tenké střevo je trubice, ve které probíhá hlavní část trávení a vstřebávání. Střevní šťáva je vyměšována žlázkami ležícími mezi klky.
  4. Střevní šťáva je složena z vody, erepsinu, střevních lipáz a amyláz. Bílkoviny jsou (erepsinem) štěpeny na aminokyseliny, cukry (amylázami) na jednoduché cukry a tuky se štěpí (lipázami) na glycerol a mastné kyseliny.
Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah