Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
11. Močový systém
11. 1. Funkční anatomie ledvin
Předešlá Následující
Shrnutí základních znalostí
  1. Ledvina se skládá z korové a dřeňové vrstvy. Kůra obsahuje mikroskopické stavební a funkční jednotky - nefrony. Ledviny jsou uloženy v retroperitoneálním prostoru.
  2. Nefron je složen z glomerulu a z ledvinových kanálků. Krev přivádí do glomerulu vas afferens a odvádí vas efferens. Glomerulum je vmáčknuto do dvojvrstevného Bowmanova pouzdra. Ze štěrbiny pouzdra začíná systém tří kanálků: proximálního kanálku, Henleovy kličky a distálního kanálku.
  3. Funkce glomerulu připomíná filtr. Glomeruly protéká krev, která se přes stěnu kapilár a stěnu Bowmanova pouzdra zbavuje odpadních látek. Obrovské množství filtrátu je buňkami ledvinových kanálků upraveno na definitivní moč. Přes stěnu kanálků se zpět do krve resorbuje voda, sodík, draslík, vápník, aminokyseliny a cukry.
  4. Stálost vnitřního prostředí organismu (homeostáza) je zajišťována především ledvinami, které řídí látkové a nervové mechanismy.
Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah