Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
11. Močový systém
11. 2. 1. Anatomie močových cest
Předešlá Následující


Obr. 11. 5.

Vývodné močové cesty
  1. ledvina

  2. močovod

  3. močový měchýř

  1. ledvinová pánvička

  2. zkřížení močovodu a cév na přechodu do pánve

  3. ústí močovodů v močovém měchýři

Ledvinové kalichy (calices renales) jsou drobné, nálevkovitě rozšířené trubičky, spojující se do oploštělých pánviček. (Obr. 11. 5.)

Ledvinová pánvička (pelvis renalis) leží společně s ledvinovými tepnami a žilami na vnitřním okraji ledvin. Z pánviček vystupují tenké trubice - močovody, spojující pánvičky s močovým měchýřem. Moč odkapávající z ústí sběracích kanálků do kalichů odtéká do pánviček, kde se hromadí. Dosáhne-li náplň pánvičky objemu cca 2 ml, dojde k peristaltickým stahům hladké svaloviny, a "dávka" moči je močovody posunuta do močového měchýře. Peristaltické vlny se opakují s frekvencí 1 - 5 stahu za minutu.

Stěna vývodných cest (kalichů, pánviček, močovodů a močového měchýře) se skládá ze sliznice odolné proti poškození močí, a ze tří vrstev hladké svaloviny promíšené s vazivem. Peristaltické stahy svaloviny jsou vyvolány drážděním nervových pletení ve stěně vývodných cest.

Močovody (uretery) jsou trubice průměrně 30 cm dlouhé, probíhající retroperitoneálním prostorem do pánve, kde šikmo prorážejí stěnu močového měchýře, do kterého ústí.

Močový měchýř (vesica urinaria) je svalový dutý orgán, měnící svůj tvar podle náplně moči, která se zde před vyprázdněním hromadí. Močový měchýř je u obou pohlaví uložen v pánvi za stydkou sponou. (Obr. 11. 6.)

Další prostorové vztahy měchýře k orgánům pánve jsou u obou pohlaví rozdílné, protože i stavba a uložení pohlavních orgánů v pánvi u muže a u ženy je rozdílné. (Tyto vztahy budou probrány v kapitole zabývající se pohlavním systémem.)

Ve dnu močového měchýře začíná močová trubice. Část svaloviny dna měchýře, která přechází i na močovou trubici a vytváří její vnitřní, funkčně méně významný svěrač.

Z toho, co bylo již řečeno o způsobu, kterým je moč aktivně transportována z kalichů do močového měchýře vyplývá, že se močový měchýř plní postupně. Zpětnému přetékání moči do močovodů brání svalovina stěny močového měchýře, která obaluje koncové úseky močovodů prorážejících stěnu měchýře. Svým stahem brání návratu moči.

Náplň močového měchýře obvykle nepřesahuje 400 ml. Při náplni asi 150 ml se dostavuje nucení na moč a při objemu okolo 250 - 300 ml se močový měchýř vyprazdňuje. Prázdný močový měchýř nepřesahuje horní okraj stydké spony. Teprve náplň asi 200 ml se projeví vyklenováním měchýře nad sponou, což umožňuje i jeho pohmatové vyšetření.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah