Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka

15. NERVOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU

Předešlá Následující

Cílem kapitoly je podat hierarchicky uspořádaný, základní přehled o stavbě a funkci jednotlivých etáží centrálního a periférního nervového systémů. Vzhledem k tomu, že řízení pohybu je věnována podstatná část kineziologie, je navazující text zaměřen na receptorovou, senzitivní složku nevového systému a obecné kapitoly z neurofyziologie.

15. 1. Obecné principy stavby a funkce
15. 1. 1. Centrální a periferní nervový systém
15. 1. 2. Neuron, glie a synapse
15. 1. 3. Stavba a funkce periferních nervů
15. 1. 4. Vzruch
15. 2. Stavba a funkce receptorů
15. 2. 1. Kožní čití, bolest
15. 2. 2. Chemické čití. Čich a chuť
15. 2. 3. Sluchové ústrojí
15. 2. 4. Orgány polohy a pohybu
15. 2. 5. Zrakové ústrojí
15. 3. Stavba a funkce míchy. Míšní nervy
15. 3. 1. Mícha
15. 3. 2. Míšní nervy
15. 4. Prodloužená mícha a střední mozek
15. 4. 1. Prodloužená mícha a Varolův most
15. 4. 2. Střední mozek
15. 4. 3. Přehled stavby a funkce hlavových nervů
15. 5. Mezimozek a autonomní funkce
15. 5. 1. Mezimozek
15. 5. 2. Řízení činnosti hladkého svalstva
15. 6. Mozková kůra
15. 6. 1. Stavba mozkové kůry
15. 6. 2. Korové analyzátory
15. 6. 3. Asociační funkce mozkové kůry
15. 6. 4. Řízení pohybu a polohy těla. Bazální ganglia. Mozeček
15. 7. Krevní zásobení mozku a obaly CNS
15. 7. 1. Mozkové tepny
15. 7. 2. Obaly centrálního nervového systému. Mozkomíšní mok
15. 8. Nácvik a testy znalostí
Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah