Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
15. Nervové řízení organismu
15. 1. Obecné principy stavby a funkce
Předešlá Následující
Shrnutí základních znalostí
  1. Reflex je základní funkční prvek nervové soustavy. Reflex je převod vzruchu z receptoru (přijímače) na efektor (sval, žlázu apod.)
  2. Neuron, - je základní stavební prvek nervové soustavy. Tvoří jej nervová buňka s výběžky. Nervový vzruch je výsledkem porušení chemické a elektrické rovnováhy v neuronu.
  3. Centrální nervový systém, tvoří mozek a mícha. Míše je nadřazen mozkový kmen, ke kterému je připojen mozeček. Na mozkový kmen navazuje mezimozek a mozkové polokoule. Centrální nervový systém je spojen s organismem pomocí obvodových neboli periferních nervů.
  4. Nervy, jsou svazky nervových vláken (výběžků nervových buněk uložených v míše, v mozkovém kmeni nebo v míšních gangliích), které obaluje myelinová a Schwannova pochva. Senzitivní (cítivá) vlákna vedou dostředivě; motorická (hybná) vlákna vedou odstředivě.
  5. Rychlost vedení vzruchů , závisí na typu vláken a síle myelinové pochvy.
Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah