Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
15. Nervové řízení organismu
15. 2. Stavba a funkce receptorů
Předešlá Následující
Shrnutí základních znalostí
  1. Receptory umožňují přijímat mechanické, tepelné, chemické a světelné podněty. Receptory se skládají ze smyslových buněk a z nervových senzitivních vláken, která přivádějí podněty do centrálního nervového systému.
  2. Sluchový receptor je uložen v blanitém hlemýždi vnitřního ucha. Receptory pro vnímání polohy a pohybu hlavy jsou v kanálcích a váčcích vnitřního ucha.
  3. Zrakový receptor tvoří vrstva tyčinek a čípků sítnice. Tyčinky slouží pro vnímání světla; čípky jsou receptory barevného vidění. Stěnu oční koule tvoří tři vrstvy: zevní vazivová bělima s rohovkou; střední vrstva cévnatky s řasnatým tělesem a duhovkou. Vnitřní vrstvou oční koule je sítnice.

K tomu, aby organismus mohl zaznamenat a rozlišit množství velmi rozmanitých podnětů, vytvořily se v průběhu vývoje specializované orgány - receptory.

Receptory, čidla, smysly nám umožňují přijímat mechanické, tepelné, chemické a světelné podněty (počitky). Receptory můžeme třídit podle různých hledisek. Podle druhu podnětů rozlišujeme:

  1. Mechanoreceptory zaznamenávající změny tlaku (dotyk), vibrace, napětí a natažení. Tlakové receptory jsou např. v kůži a ve sliznicích. Napětí a natažení vnímají svalová vřeténka a šlachová tělíska. Mezi mechanoreceptory patří i zvukové receptory vnitřního ucha (vnímají chvění) a receptory rovnovážného ústrojí, které reagují na proudění tekutiny ve vnitřním uchu. Mechanoreceptory jsou drážděny fyzikálními podněty.
  2. Thermoreceptory jsou specializované na přijímání dvou kvalit: tepla a chladu.
  3. Chemoreceptory jsou přijímače chuťových, čichových, orgánových (napětí O2 a CO2) a bolestivých podnětů.
  4. Radioreceptory jsou pouze tyčinky a čípky v sítnici oka. Reagují na světelné (elektromagnetické) vlny.

Přicházejí-li podněty z povrchu těla nebo z vnějšího prostředí, jsou přijímány exteroreceptory: oko, ucho, receptory v kůži atd. Změny ve vnitřním prostředí organismu zaznamenávají interoreceptory: chemoreceptory, šlachová tělíska a svalová vřeténka aj.

Receptory mají vždy dvě hlavní stavební a funkční složky:

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah