Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
15. Nervové řízení organismu
15. 2. 2. Chemické čití. Čich a chuť
Předešlá Následující

Schopnost reagovat na chemické podněty je vlastně vývojově nejstarším typem čití. Chemické podněty byly první, které působily již na jednobuněčné živočichy.

U člověka vznikly specializované chemické receptory, které mají vztah k těm nejzákladnějším funkcím - k orientaci, vyhledávání a přijímání potravy (čich, chuť) a k regulaci dýchání.

Chemoreceptory

Chemoreceptory ovlivňující dýchání jsou skupiny buněk, uložené v místě, kde se společná krkavice štěpí na vnitřní a vnější. Buňky těchto receptorů reagují na množství kyslíku a oxidu uhličitého. Jsou bohatě inervovány vlákny hlavových nervů, jejichž prostřednictvím se dostávají snímané informace do mozkového kmene a k dýchacímu centru. Samo dýchací centrum je chemoreceptorem, protože buňky centra reagují na kyselost protékající krve.

Čich

Čichové podněty představují pro většinu živočichů jeden z hlavních zdrojů informací. U moderního člověka došlo ke značnému omezení významu čichu. Rozhodující množství informací o okolním světě získává člověk zrakem a sluchem.

Čichovým orgánem je malé "čichové políčko", ležící v horní třetině nosní přepážky a ve stropu nosní dutiny. Celková plocha políčka je jen asi 2, 5 až 3cm2.

Při klidném dýchání nepřichází vzduch proudící dutinou nosní s čichovým políčkem vůbec do styku. Při čichání se proud vzduchu mění, a receptory jsou drážděny čichově aktivními látkami obsaženými ve vzduchu. Ve sliznici stropu nosní dutiny je velké množství hlenových žlázek, protože předpokladem pro záznam pachů je rozpuštění pachových látek v hlenu. Teprve čichově aktivní látky vázané na bílkoviny hlenu reagují s výběžky buněk čichových políček.

Chuť

Chuťovými orgány jsou drobné vejčité chuťové pohárky rozptýlené v dutině ústní, ve sliznici jazyka, měkkého patra, na zadní stěně hltanu a na hltanové příklopce. Chuťových pohárků je celkem asi 9 000. Nejvíce pohárků je na jazyku a v okolí jazykových bradavek. Ve stáří chuťových pohárků výrazně ubývá.

Receptory chuťových pohárků jsou chuťové buňky, opředené nervovými vlákny několika hlavových nervů. Vlákny těchto nervů jsou chuťové vzruchy vedeny do mozkového kmene. Ve sliznici jazyka je množství žlázek produkujících sliny, které rozpouštějí látky obsažené v potravě. Teprve roztoky "chuťově aktivních" látek dráždí chuťové buňky. Bez rozpuštění je proto většina látek bez chuti.

Základní chuťové počitky jsou čtyři: sladké, hořké, kyselé a slané. Ostatní, často velmi rozmanité chutě, vznikají kombinací těchto čtyř základních chuťových vjemů. Čtyřem chutím odpovídají i čtyři druhy receptorů, které jsou na jazyku soustředěny do určitých skupin - pásů. Na hrotu jazyka převládají receptory pro sladké a slané látky, na okrajích jazyka jsou receptory pro vnímání sladké a kyselé chuti a kořen jazyka je citlivý pro hořké počitky. O fyziologickém významu chuti platí prakticky totéž, co o významu čichu. Chuť má významnou úlohu při tvorbě žaludeční šťávy a při výběru vhodné potravy.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah