Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
15. Nervové řízení organismu
15. 2. 4. Sluchové ústrojí

Obr. 15. 5.
Vnitřní ucho

A – hlemýžď

B – vnitřní členění blanitého hlemýždě (detail)


a. předsíňové patro (scala vestibuli)

b. střední patro (scala mediana)

uložení Cortiho orgánu

c. bubínkové patro (scala tympani)

d. sluchový nerv

ZPĚT