Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
15. Nervové řízení organismu
15. 4. Mozkový kmen
Předešlá Následující
Shrnutí základních znalostí
  1. Mozkový kmen tvoří prodloužená mícha, Varolův most a střední mozek.
  2. Prodloužená mícha je hlavovým (kraniálním) pokračováním míchy. Na její dolní ploše leží Varolův most spojený s mozečkem. Buňky prodloužené míchy jsou seskupeny do jader, od kterých začínají nebo u kterých končí vlákna hlavových nervů. Soubor neuronů prodloužené míchy tvoří i tzv. retikulární formaci. Ve formaci je centrum pro řízení dýchání, krevního tlaku a regulaci srdeční činnosti.
  3. Varolův most (pons Varoli) je derivátem zadního mozku a obkružuje dolní plochu prodloužené míchy jako mohutný límec. Spočívá na bázi lebeční.
  4. Střední mozek leží mezi mostem a mozkovými polokoulemi. Horní plocha středního mozku vybíhá ve čtyři hrbolky. Přední dva hrboly jsou centrem zrakových reflexů zajišťujících pohybovou souhru obou očí. Zadní dva zprostředkují reflexní pohyb hlavy za zdrojem zvuku. Prodlouženou míchou a středním mozkem procházejí vzestupné a sestupné dráhy.
  5. Hlavových nervů je dvanáct párů. Mají v zásadě stejnou stavbu jako míšní nervy. Vlákna, která tvoří hlavové nervy začínají (motorická) nebo končí (senzitivní) u jader hlavových nervů. Tato jádra většinou leží v prodloužené míše (na spodině čtvrté komory) nebo ve středním mozku.
Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah