Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
15. Nervové řízení organismu
15. 4. 2. Střední mozek
Předešlá Následující

Střední mozek (mesencephalon) je krátký oddíl mozkového kmene, který je uložen mezi mostem a polokoulemi koncového mozku. Horní plocha středního mozku vybíhá ve čtyři zaoblené hrbolky (čtverohrbolí). Dolní část středního mozku se silnými stonky spojuje s mozkovými polokoulemi. Centrální partií středního mozku probíhá Sylviův kanálek, kterým komunikuje čtvrtá mozková komora s třetí komorou. (Třetí mozková komora leží před středním mozkem, v tzv. mezimozku - viz dále.)

Čtverohrbolí středního mozku je tvořeno nakupeninami nervových buněk. Přední dva hrbolky jsou podkorovými zrakovými centry pro zrakové reflexy, a u buněk těchto hrbolků končí část vláken zrakového nervu. Hrbolky cestou vláken těch hlavových nervů, které inervují okohybné svaly zabezpečují pohybovou souhru obou očí. (Především rovnoběžné postavení očních os při pohybu očních bulbů.) Hrbolky také zajišťují reflexní pohyb očí a hlavy za zdrojem světla. (V podstatě jde o obranný reflex - náhlé otočení hlavy vyvolané nezvyklým světelným podrážděním sítnice.)

U zadních hrbolků končí vlákna sluchové dráhy. Dráždění sluchového čidla vyvolává pohyb hlavy za zdrojem zvuku. Tyto v podstatě také obranné reflexy, mají svá centra v zadních hrbolcích.

Stonky středního mozku obsahují nervová vlákna - dráhy. Nejvýznamnější skupinu drah tvoří motorické dráhy, které procházejí z mozkové kůry středním mozkem do míchy. Těmito dráhami jsou řízeny chtěné pohyby. Ve středním mozku jsou také jádra dvou hlavových nervů - n. III. a n. IV. (Viz obr. 15. 17.)

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah