Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
15. Nervové řízení organismu
15. 5. Mezimozek a autonomní funkce
Předešlá Následující
Shrnutí základních znalostí
  1. Mezimozek tvoří dvě vejčitá jádra - thalamy. K thalamům je připojen hypothalamus. Thalamus přepojuje všechny senzitivní dráhy a pro mozkovou kůru vybírá nejvýznamnější informace přicházející z receptorů.
  2. Hypothalamus je drahami spojen se zadním lalokem hypofýzy a cévním řečištěm s předním lalokem. Po vláknech drah a krví cévního řečiště se dostávají hormony a jejich předstupně vytvořené nervovými buňkami hypothalamu do zadního a předního laloku hypofýzy. Hypothalamus je řídícím centrem autonomních funkcí.
  3. Periferní autonomní nervová vlákna dělíme na systém sympatických a parasympatických vláken.
  4. Sympatická vlákna jsou výběžky buněk v krčním, hrudním a bederním úseku míchy. Po výstupu těchto vláken z páteřního kanálu jsou přepojena v tzv. sympatických provazcích. Druhé neurony inervují hladkou svalovinu cév, stěny orgánů a svalovinu žlázových vývodů.
  5. Parasympatická vlákna jsou výběžky buněk ležících v mozkovém kmeni a v sakrálním oddílu míchy. Vlákna parasympatiku probíhají s třetím, sedmým, devátým a desátým hlavovým nervem. Pánevní parasympatická vlákna probíhají se sympatickými vlákny. Parasympatická vlákna inervují hladkou svalovinu orgánů v oblastech inervovaných příslušnými hlavovými nervy a pánevní orgány.
Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah