Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
15. Nervové řízení organismu
15. 5. 1. Mezimozek
Předešlá Následující

Obr. 15. 18.

Řez mozkovými polokoulemi v čelní rovině

  1. hlava ocasatého jádra (nucleus caudatus)

  2. vnitřní část čočkovitého jádra

  3. část jader mezimozku

  4. kalózní těleso

  5. třetí mozková komora

  6. zevní část čočkovitého jádra

  7. podkorová část bazálních ganglií

Mezimozek (diencephalon) je tvořen párovými vejčitými hmotami nervové tkáně, kterým říkáme thalamy a hypothalamy.

Thalamus je velké jádro složené z řady dalších podjednotek. Mezi oběma thalamy je úzká štěrbina - třetí mozková komora - do které ústí Sylviův kanálek. K vejčitým thalamům je dole připojen trojboký hypothalamus. (Obr. 15. 18.)

Thalamus má řadu funkcí (vč. motorických), ale klíčové postavení mají především thalamická jádra, která "filtrují" senzitivní informace přicházející různými senzitivními a senzorickými drahami.

Thalamus, resp. jeho některá jádra jsou tak posledním předstupněm mozkové kůry - jsou "bránou vědomí". Informace, které thalamus nepropouští pro nás neexistují. (To ovšem neznamená, že objektivně nejsou.) Touto výběrovou filtrací chrání thalamická jádra mozkovou kůru před nadměrným množstvím informací a zároveň tak thalamus výrazně ovlivňuje reaktivitu mozkové kůry.

Hypothalamus je tvořen neurony seskupenými do hypothalamických jader. Na úzké stopce hypothalamu je zavěšen mozkový podvěsek, se kterým je hypothalamus spojen nervovými vlákny a cévami.

Hypothalamická jádra mají dvě, vzájemně velmi úzce související funkce: řízení autonomních reakcí a řízení endokrinních funkcí.

Jedna skupina jader hypothalamu tvoří ve svých buňkách látky, které se krevním oběhem dostávají do předního laloku hypofýzy, kde regulují tvorbu hormonů předního laloku. Do zadního laloku hypofýzy proudí hotové hormony přímo nervovými vlákny. Prostřednictvím hormonů zasahují tak jádra hypothalamu do řízení žláz s vnitřní sekrecí a přes endokrinní systém do řízení látkové výměny celého organismu.

Druhá skupina hypothalamických jader je drahami spojena s jádry hlavových nervů a s míšními neurony, jejichž výběžky (autonomí nervy) pak inervují hladkou svalovinu stěny cév a orgánů. Tato jádra řídí funkci autonomních nervů a jejich prostřednictvím zasahují téměř do všech autonomních reakcí v organismu. Této skupině hypothalamických jader se proto říká "útrobní" nebo "vegetativní mozek". Podstata činnosti vegetativního mozku spočívá v ovlivnění dýchání (zúžení nebo rozšíření průsvitu průdušek), krevního oběhu (snížení nebo zvýšení krevního tlaku a zrychlení popřípadě zpomalení srdeční akce), pohybů trávicí trubice (zrychlení nebo zpomalení střevní peristaltiky), vyprazdňování vývodů žláz trávicího systému a v ovlivnění tělesné teploty.

Tyto příklady zdaleka nepostihují rozsah a mechanismus všech řídících pochodů, jejichž centrem je hypothalamus. Jsou však dokladem toho, jak podkorové oblasti mozku řídí i značně složité funkce. Jsou i dokladem univerzálnosti řídících funkcí centrálního nervového systému a jeho vlivu na systém endokrinní.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah