Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
15. Nervové řízení organismu
15. 5. 2. Řízení činnosti hladkého svalstva
Předešlá Následující Předešlá Následující

Obr. 15. 19.

Schematické uspořádání autonomního nervového systému

Činnost hladkého (a srdečního) svalstva je řízena a koordinována autonomními neboli vegetativními nervy. Autonomní nervstvo je soubor nervových buněk a vláken, které motoricky inervují hladké svalstvo stěny různých orgánů, cév, vývodů žláz, svalovinu srdeční stěny a žlázové buňky.

Autonomní nervový systém můžeme rozdělit na část centrální a periferní. (Obr. 15. 19.)

Centrální část autonomního nervstva je uložena v míše, v retikulární formaci prodloužené míchy, hypothalamu a v mozkové kůře. Anatomicky jde o shluky buněk: jádra - centra, která svou aktivitou ovlivňují smršťování buněk hladké svaloviny. V centrálním nervstvu je tato aktivita drahami rozváděna k buňkám jader hlavových nervů a k buňkám míchy, jejichž výběžky potom tvoří periferní autonomní vlákna.

Centrální řízení autonomního systému je vybudováno na stejných principech jako řízení ostatních funkcí. Útrobní nervstvo není v žádném případě "státem ve státě" nebo jakousi "autonomní oblastí" nervového systému. Název autonomní nervový systém není proto příliš vhodný. Lepší nejsou ani názvy "vegetativní" a "orgánový". Všechny tři termíny se začaly užívat v době, kdy vznikla představa (Bichat - 1801) o dvou samostatných a nezávislých nervových soustavách - animální a vegetativní. Animální část nervstva zajišťovala podle těchto představ pohyb organismu a vegetativní část řídila vnitřní prostředí organismu a orgánové funkce. Podle této nesprávné, ale historicky nutné koncepce vzniklo pro vegetativní nervstvo označení autonomní nervový systém (1898), které mělo vyjadřovat "nezávislost" řízení orgánové svaloviny a vegetativních funkcí na ostatních částech nervového systému. Centrální nervový systém ovšem řídí současně jak funkce tělové (somatické), tak funkce autonomní.

Periferní část autonomního nervstva tvoří nervová vlákna, která jsou součástí hlavových nervů, probíhají s nimi a inervují hladkou svalovinu v inervační oblasti příslušného hlavového nervu. K perifernímu autonomnímu nervstvu patří také vlákna probíhající s míšními nervy. Tato vlákna inervují především hladkou svalovinu cév v oblasti inervované příslušným míšním nervem.

Autonomní nervy jsou ze svého průběhu mnohonásobně přepojovány. Obecně platí, že autonomní nervy jsou tvořeny více neurony. K přepojování jednotlivých neuronů dochází v autonomních gangliích.

Přepojování v gangliích má za následek zpomalení ve vedení vzruchu. Rychlost vedení v autonomním nervstvu je proto velmi malá: 1 - 20 m za sekundu.

Veškeré autonomní periferní neurony dělíme do dvou skupin: na sympatické a parasympatické. Dělení autonomních neuronů vychází z rozdílného mediátoru, který se uvolňuje na zakončení obou typů neuronů. Mediátorem sympatických vláken je noradrenalin a na zakončení parasympatických vláken se uvolňuje acetylcholin.

Vzhledem k typu uvolňovaného mediátoru, který vyvolává smrštění buněk svaloviny, je sympatikus označován jako adrenergní a parasympatikus jako cholinergní systém autonomní nervové soustavy.


Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah