Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
15. Nervové řízení organismu
15. 6. Mozková kůra
Předešlá Následující
Shrnutí základních znalostí
  1. Mozková kůra tvoří buněčný plášť na povrchu mozkových polokoulí. Pod kůrou je bílá hmota složená z vláken (drah), která spojují kůru s ostatními částmi centrálního nervového systému. Mozkovou kůru členíme na čelní, temenní, týlní a spánkový lalok.
  2. Korové analyzátoryjsou funkční okrsky (skupiny) neuronů. Nejdůležitějšími analyzátory jsou: analyzátory kožní citlivosti, analyzátor motorický, zrakový, sluchový, vestibulární a čichový.
  3. Volní pohyb je řízen povely, které vycházejí z motorického analyzátoru. Povely jsou pyramidovými drahami vedeny k motorickým buňkám předních míšních rohů a míšními nervy ke kosterním svalům. Řízení volních, "chtěných" pohybů se účastní i mozeček a bazální ganglia. Mimovolní pohyby řídí retikulární formace.
  4. Mozeček na základě informací z vestibulárního aparátu a z míchy, zabezpečuje napětí ve svalech, vzpřímenou polohu, rovnováhu těla a koordinaci pohybů.
Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah