Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
15. Nervové řízení organismu
15. 6. 1. Stavba mozkové kůry
Předešlá Následující

Mozková kůra (cortex cerebri) je u člověka vývojově nejmladší částí centrálního nervového systému. V souladu s funkční a stavební hierarchií nervového systému, je mozková kůra nejvyšším řídícím centrem pro většinu funkcí, které nervová soustava zabezpečuje. O mozkové kůře se snad právem říká, že jde o nejdokonalejší hmotu, která existuje v naší části galaxie. Kůra tvoří povrchovou vrstvu koncového mozku. Pokrývá obě mozkové polokoule (hemisféry), na kterých vytváří 2 - 5 mm silný plášť. Kůra se skládá ze 13 - 15 miliard nervových buněk, které svými výběžky tvoří prostorovou síť vzájemně propojených neuronů.

Kůra je zprohýbaná do mnoha závitů (gyrů). Podle typických zářezů a rýh, které výrazně zvětšují plochu mozkové kůry, můžeme každou hemisféru rozčlenit na čelní, temenní, týlní a spánkový lalok.

Neurony mozkové kůry jsou uloženy ve dvou až šesti vrstvách. Podle počtu buněčných vrstev a typů buněk, které kůru tvoří, členíme mozkovou kůru na řadu oblastí a políček. K většině těchto oblastí i políček můžeme přiřadit určité funkce, jejichž řízení neurony dané oblasti zajišťují.

V kůře jsou sice funkce lokalizované do více či méně ohraničených polí, ale při řízení většiny složitějších činností (řeč, psaní atd.), se jednotlivé korové oblasti spojují a kůra se proto při řízení uplatňuje jako celek.

O složitosti vzájemných vztahů buněk v kůře svědčí tato čísla: V 1 mm3 kůry je obsaženo si 50 m axonů, 150 m dendritů a 150 000 nervových buněk. Uvážíme-li, že jeden neuron kůry se může spojovat asi s 5 000 jiných buněk, dostáváme základní představu o množství reflexních oblouků, které se mohou v kůře vytvořit. Přitom spoje kůry jsou "plastické", tzn., že nemusí být trvalé a neurony se mohou přepojovat. Rozhodující pro činnost mozkové kůry jsou funkční vztahy mezi neurony, dané především vlastnostmi a uspořádáním synapsí, nikoli pouhý tvar a počet neuronů.

Zdá se, že funkce mozkové kůry se uskutečňují činností "funkčních sloupečků" o průměru 300 - 500 mikrometrů, složených z nervových buněk, takže obraz mozkové kůry se při obrovském množství vzruchů podobá v každém okamžiku složité a proměnlivé mozaice.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah