Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
15. Nervové řízení organismu
15. 6. 2. Korové analyzátory
Předešlá Následující


Obr. 15. 20.


Průběh pyramidové dráhy  1. střední mozek

  2. prodloužená mícha

  3. rozhraní prodloužené a krční míchy (částečné křížení dráhy)

  4. mícha

Funkčním prvkem veškeré nervové činnosti, tedy i psychické (vyšší nervové neboli duševní) činnosti člověka, je reflex. Mozková kůra je nejvyšším centrem reflexních oblouků, ve kterých může probíhat rozbor vzruchů a jejich převod do odpovědi. Neurony mozkové kůry jsou seskupeny do určitých funkčních okrsků, které tuto analytickou a syntetickou činnost provádějí. Těmto okrskům říkáme analyzátory.

Korové analyzátory si můžeme představit jako políčka kůry skládající se z obrovského počtu neuronů, u kterých končí a od kterých vycházejí mozkové dráhy. (Místo názvu analyzátor se někdy užívá pojem korové centrum.) Mozková kůra je tak rozčleněna do řady oblastí, které zabezpečují svými analyzátory různé řídící funkce. Nejde ale o mozaiku funkčně zcela samostatných polí. Většina funkcí je zajišťována vzájemnou spoluprací několika oblastí kůry.

  1. Motorický analyzátor je uložen v kůře čelního laloku. Od neuronů této korové oblasti vycházejí dlouhé axony, které bez přerušení probíhají jako tzv. pyramidová dráha mozkovým kmenem do míchy, kde končí u motorických buněk předních míšních rohů. Z motorického analyzátoru jsou řízeny vědomé, chtěné a vůlí ovládané, úmyslné pohyby. (Obr. 15. 20.)
  2. Analyzátor kožní citlivosti (senzitivity) leží v těsné blízkosti motorického analyzátoru. Zabírá korové oblasti v zadní části temenního laloku. V kůře senzitivního analyzátoru končí dráhy přivádějící vzruchy od receptorů pro bolest, teplo, chlad, tlak a dotyk. V tomto analyzátoru dochází k "uvědomování si svého těla"; k vnímání senzitivních podnětů z nejrůznějších receptorů a k vnímání bolesti.
  3. Zrakový analyzátor pokrývá kůru týlního laloku. V kůře této oblasti končí vlákna zrakových drah a dochází zde k syntéze obrazů zaznamenávaných receptory sítnice. Značně zjednodušeně si tento analyzátor můžeme představit jako televizní obrazovku, na které se skládá obraz rozložený snímací kamerou (oko, sítnice) do soustavy bodů.
  4. Sluchový a vestibulární analyzátor je uložen v kůře spánkového laloku. Končí zde vlákna sluchové dráhy a dráhy polohy a pohybu těla. Jednotlivé úseky této "sluchové kůry" jsou specializované na rozlišování zvukových kvalit - výšky a barvy tónu.
  5. Čichový analyzátor zaujímá kůru na spodní ploše čelních laloků. K buňkám analyzátoru jdou vlákna čichové dráhy. V blízkosti čichového analyzátoru končí i dráhy, kterými jsou vedeny chuťové podněty.

Souhrou řady analyzátorů - zejména motorického a senzitivního, vzniká řeč. Tzv. Brocovo centrum řeči, které leží v zadním úseku čelního laloku, není tedy jediným úzce ohraničeným analyzátorem, i když neporušenost této oblasti je nezbytně nutná k motorice řeči. (V blízkosti Brocova motorického centra řeči je senzitivní, Wernickeovo centrum. Je nezbytné pro rozumění, pochopení obsahu mluveného slova.)

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah