Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
15. Nervové řízení organismu
15. 7. 1. Mozkové tepny
Předešlá Následující

Obr. 15. 21.

Mozkové tepny  1. oko (odstraněný strop očnice)

  2. zrakový nerv

  3. větve z karotických tepen

  4. bazilární tepna

  5. páteřní tepny

  6. velký týlní otvor

Mozek je neobyčejně citlivý na zásobení krví, tj. kyslíkem a živinami. Krev je k mozku přiváděna dvěma karotickými tepnami (a. carotis interna sinistra et dextra) a dvěma páteřními tepnami (aa. vertebrales).

Mícha je v krčním úseku zásobena tepnami, které odstupují z páteřních tepen; v hrudním, bederním a křížovém oddílu tepnami z hrudní a břišní aorty.

Nervy dostávají krevní zásobení z cév, které jsou větvemi cév doprovázejících větší nervové kmeny.

Tepny přivádějící k mozku krev se na spodní ploše mozku spojují do okruhu, ze kterého odstupují větve pro jednotlivé mozkové laloky a mozkový kmen. Mozkové tepny spolu do určité míry anastomozují, ale otevření těchto spojek je závislé na rychlosti uzávěru. Mozkové tkáni hrozí při každém přerušení cévního zásobení nedokrevnost a rozpad. Mozkem o hmotnosti 1 400 gramů proteče za minutu asi 800 gramů krve. Mozek, který má hmotnost pouze 2 % hmotnosti celého těla, spotřebuje až 20 % kyslíku přijatého dýcháním. Nervové buňky mozkové kůry jsou schopné přežívat bez kyslíku pouze asi 5 minut; neurony kmene 20 - 30 minut.

Spotřeba kyslíku v jednotlivých částech mozku je ale velmi různá. Úplné přerušení přítoku krve do mozku způsobí za 10 sekund bezvědomí.

Průtok krve mozkem je závislý na věku. V dětství je průtok krve větší než ve stáří, kdy výrazně stoupá odpor cév a snižuje se jejich pružnost.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah