Základy funkční anatomie člověka
15. Nervové řízení organismu
15. 8. Nácvik a testy znalostí
Předešlá

Vzhledem k rozsahu 15 kapitoly a vzhledem k významu nervového řízení organismu je nabídka rozšířena na 3 nácvikové programy a dvě dvojice elektronických testů. Doporučujeme Vám, nejprve použijte nácvikový program. Potom - s několikadenním odstupem - po úplném zvládnutí učiva patnácté kapitoly, použijte méně náročné varianty elektronického testu 15 A. Náročnější verze testu 15 B nejlépe využijete až ve fázi závěrečné přípravy ke zkoušce z předmětu Základy funkční anatomie člověka.

Poklepem na název spustíte příslušný program.

OKO

SLUCHOVÉ ÚSTROJÍ

MOZEKV následujících testech jsou u každé otázky máte nabízeny pouze 4 alternativy odpovědí a vždy pouze jedna z alternativ je správná.

Test č. 15 A - první část

Test č. 15 A - druhá částV následujících testech je u každé otázky nabízeno 5 alternativ odpovědí. U některých otázek je pouze jedna z nabízených alternativ správná, u jiných je nabízeno více správných alternativ a jsou zde i otázky, u kterých v nabíce není žádná správná odpověď (v tom případě stiskněte velké tlačítko označené Žádná X, které je umístěno dole).

Test č. 15 B - první část

Test č. 15 B - druhá část

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah