Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
1. Základní jednotky živé hmoty
1. 2. Buňka a buněčné organely
Předešlá Následující
Shrnutí základních znalostí
  1. Základní stavební a funkční jednotkou organismů je buňka. Buňka je nejmenším anatomickým a funkčním celkem schopným samostatného života.
  2. Stavebními prvky buňky jsou membrány, vlákna a hrudkovité částice.
  3. Organely nezbytné pro tvorbu bílkovin jsou: jádro, jadérko, ribosomy a Golgiho komplex. Zdrojem energie je oxidace látek v mitochondriích. Transport v buňce zajišťují buněčné membrány a endoplazmatické retikulum. Lyzosomy obsahují štěpící enzymy. Centrioly v živočišných buňkách navozují vznik dělícího vřeténka.
  4. Cytoplazma je tvořena cytoskeletem a roztokem různých látek.
  5. Buněčné jádro obsahuje chromosomy a jadérko. Počet a tvar chromosomů je pro každý druh typický a stálý. Chromosomy jsou nositeli dědičných vloh.
  6. Člověk má 46 chromosomů. Ženské pohlaví je určeno kombinací pohlavních chromosomů XX; mužské pohlaví kombinací XY.
Obr. 1. 1.

Schéma konstrukce

světelného mikroskopu
(A)

elektronového mikroskopu (B)

Pojem buňka byl znám již v 17. století (J. Hook 1665). Při pozorování buněk byl nejnápadnější buněčná obal, proto byla buňka popisována jako měchýřek (prostor) ohraničený blanou. Teprve mnohem později bylo popsáno jádro (J. E. Purkyně 1825). Purkyně rovněž jako jeden z prvních přisoudil buňce funkci základní jednotky živé hmoty (1837), i když vytvoření ucelené a řádně publikované buněčné teorie je připisováno T. Schwannovi a H. Schleidenovi (1839). Rozvoj poznatků o stavbě buňky byl vždy závislý na technické úrovni pozorovacích zařízení - na vývoji mikroskopu, na zařízeních sloužících k řezání tkání. Vývoj mikroskopu a rozvoj barvicích metod a metod na zpracování tkání, umožnil vznik a pokrok celé řady oborů - cytologie, histologie a mikroskopické anatomie. Malá zvětšení umožňuje spojná čočka. Větší zvětšení už lze dosáhnout pouze soustavou čoček - mikroskopem.

Prvé prakticky využitelné zařízení pro mikroskopické pozorování sestavil A. van Leeuwenhock /Lévenhuk/ (1632 - 1723) v Holandsku. Nejprve zdokonalil broušení čoček a svým jednoduchým mikroskopem pozoroval krvinky, kvasinky a další jednobuněčné organismy i tkáně. Zdokonalení mikroskopu na základě poznatků fyzikální optiky, umožnilo v 18. století základní popis stavby buněk a rozlišení hlavních typů tkání. Jedním z průkopníků mikroskopie byl i J. E. Purkyně (1787 - 1869). Světelný mikroskop umožnil popis téměř všech buněčných organel, struktury jádra, objev chromosomů a jejich úlohy v přenosu dědičných vloh. Další poznatky byly důsledkem rozvoje chemie a fyzikální chemie, a dalším zdokonalením barvicí techniky. Konstrukci světelného mikroskopu však nelze zlepšovat neomezeně. Jeho rozlišovací schopnost je omezena vlnovou délkou viditelného záření - světla. Prakticky využitelné zvětšení světelným mikroskopem je asi 2000 krát.

Další pokrok v pronikání do jemné struktury stavby buněk umožnil vynález elektronového mikroskopu, který místo světelných paprsků využívá proud elektronů ze speciální lampy. Po vhodné úpravě pozorovaného objektu lze dosáhnout zvětšení asi 180 - 200 000 krát. Při tomto zvětšení je již možné pozorovat strukturu buněk až na úroveň jejího molekulárního složení. Spolu s využitím rentgenového záření a dalších technik, vytvořil elektronový mikroskop předpoklady pro vznik molekulární biologie buňky.

Buňka je základní jednotkou organizace živé hmoty. Všechny živočišné buňky mají stejné stavební prvky:

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah