Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
1. Základní jednotky živé hmoty
1.2.8. Mitochondrie
Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah Předešlá Následující
Obr. 1. 5.

Plastická rekonstrukce mitochondrie

  1. membrány přepážky

  2. tzv. hlavička základní jednotky
    – shluk oxidačních a redukčních enzymů

  3. krček základní jednotky

  4. umístění základních jednotek
    na povrchu přepážek

  5. mitochondriální přepážky

  6. ribosómy

Mitochondrie jsou viditelné ve světelném mikroskopu jako oválné až vláknité útvary v cytoplazmě. Jejich počet závisí na intenzitě látkové výměny buňky. Při studiu v elektronovém mikroskopu je patrné, že stěnu mitochondrií tvoří dvě jednotkové membrány. Vnitřní membrána je vychlípena dovnitř mitochondrie a tvoří neúplné přepážky. Na vnitřní membráně jsou uchyceny enzymy pro oxidaci látek, důležité pro uvolnění a uchování energie. Mitochondrie obsahují vlastní DNA, RNA a mají schopnost se reprodukovat.

Předpokládá se, že se původně jednalo o samostatné organismy (bakterie), které se v průběhu vývoje specializovaly na soužití s buňkami a obohatily energetické zdroje buněk o možnost oxidace.