Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
1. Základní jednotky živé hmoty
1.3.1. Dělení nepřímé - mitosa
Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah Předešlá Následující


Obr. 1. 7.

Buněčné dělení – mitosa
1 – 2 první fáze

3 druhá fáze

4 třetí fáze

5 – 6 čtvrtá fáze

V první fázi mitosy se chromosomy v jádře buňky zkracují (spiralizují). V optickém mikroskopu je patrné seskupování hrudek chromatinu do vláknitých útvarů. Na konci prvé fáze se rozpadá jaderná membrána a mizí jadérko. Centriola se zdvojí a dvojice dělících tělísek putují k opačným pólům buňky. Vytváří se i dělící vřeténko. Buňka se zakulacuje.

Ve druhé fázi se chromosomy napojují na mikrotrubičky dělícího vřeténka a seskupují se v rovníkové rovině buňky. Chromosomy se podélně štěpí a dva dceřinné chromosomy zůstávají spojeny v místě centromery.

Ve třetí fázi jsou rozdělené chromosomy přitahovány smršťováním mikrotrubiček dělícího vřeténka k pólům buňky.

Čtvrtá fáze má opačný průběh než fáze prvá. Chromosomy seskupené v pólech buňky se prodlužují (despiralizují), vytváří se jaderná membrána a jadérko. Dělící vřeténko mizí. Buňka se zaškrcuje až se rozdělí na dvě dceřinné buňky. Organely se do nových buněk rozdělují náhodně. Obnovuje se struktura buňky i její charakteristický tvar a funkce.

Průběh mitosy je plynulý a uvedené rozdělení slouží pouze k lepšímu pochopení celého procesu mitosy.

Látky, které blokují buněčné dělení, označujeme jako cytostatika. V medicíně se užívají k zástavě nekoordinovaného buněčného dělení, tj. především k léčení nádorového onemocnění. Cytostatika poškozují i zdravé buňky!