Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
1. Základní jednotky živé hmoty
1. 4. LÉKAŘSKÁ GENETIKA
Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah Předešlá Následující
Shrnutí základních znalostí
  1. Gen je základní jednotkou dědičnosti. Gen je úsekem molekuly DNA; částí chromosomu.
  2. Genotyp je soubor genů jednoho organismu.
  3. Fenotyp je soubor morfologických a funkčních znaků organismu.
  4. Základní pravidla dědičnosti: pravidlo o uniformitě hybridů; pravidlo o štěpení a nezávislé kombinovatelnosti vloh.
  5. Alely genu (formy genu) mohou být dominantní a recesivní. Dominantní alela potlačuje projev recesivní alely.
  6. Pohlavně vázaná dědičnost je závislá na genech uložených v pohlavních chromosomech.
  7. Dědičné dispozice jsou podmíněny účinkem mnoha genů. Tuto dědičnost označujeme jako polygenní.
  8. Mutace jsou dědičné změny genů. Vlivy, které je vyvolávají označujeme názvem mutageny. Řada mutací lidského genomu je škodlivá.
  9. Tvorba bílkovin je zajištěna přepisem návodu na jejich tvorbu z DNA do mRNA. Ze zápisu mRNA je "převáděna" do struktury bílkovin vznikajících na ribosomech.
  10. Lékařská genetika je věda, která se zabývá studiem, prevencí a léčením dědičných chorob a vrozených vad člověka.