Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka

2. FUNKČNÍ ANATOMIE TKÁNÍ

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah Předešlá Následující

Cílem kapitoly je podat definici buněčného souboru – tkáně, a souboru tkání – orgánu. Tkáně jsou charakterizovány v posloupnosti ve které probíhá i jejich vývoj. Popis tkání vychází z jejich funkční charakteristiky. Epitely jsou tkáněmi rozhraní – povrchu těla nebo výstelky dutých orgánů. Pojiva: vazivo, chrupavka, kost jsou základem opěrné části pohybového systému. Svalová tkáň generuje pohyb tělních článků a změnu průsvitu dutých orgánů. Nervová tkáň je vzrušivá a vodivá.

2. 1. Tkáně - vznik, definice, typy
2. 2. Epitely
2. 3. Pojivové tkáně
2.3.1. Vazivo
2. 3. 2. Chrupavka
2. 3. 3. Kostní tkáň
2. 4. Svalová tkáň
2. 5. Nervová tkáň
2. 6. Regenerace tkání
2. 7. Nácvik a testy znalostí