Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
2. Funkční anatomie tkání
2.3.3. Kostní tkáň
Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah Předešlá Následující


Obr. 2. 4.

Kostní buňka
(osteocyt)N - jádro osteocytu

Kostní tkáň je specializovaná, pevná pojivová tkáň. Jako všechna pojiva, skládá se z kostních buněk (osteocytů), mezibuněčné hmoty (beztvaré) a kolagenních vláken. Základní mezibuněčná hmota je mineralizována. Anorganickou, minerální složku tkáně tvoří krystaly podobné hydroxyapatitu. Z chemického hlediska jde o složité sloučeniny vápníku, fosforu, hořčíku a sodíku. Kostní minerály jsou v podobě štíhlých jehlic vázány na povrch kolagenních vláken. Kostní tkáň je základem kosti. (Kost je orgán!)

Kolagenní vlákna jsou v kostní tkáni upravena buď nepravidelně, pak tvoří nepravidelně uspořádané pletivo nebo jsou orientována ve vrstvách, pak vytvářejí destičky (lamely).

Nepravidelná, plsťovitá kostní tkáň je u dospělého člověka omezena pouze na kostní výběžky (hrboly) a drsnatiny v místě úponu svalů.

Lamely kostní tkáně jsou základem tzv. lamelózních kostí, tj. většiny kostí tvořících dospělou kostru člověka. V mělkých prohlubních kostních lamel jsou uloženy okrouhlé kostní buňky (osteocyty).

Osteocyty se v dospělé kosti účastní především uvolňování minerálních látek, vázaných na vazivová vlákna kostní tkáně. Zvláště významné je uvolňování vápníku, jehož stálá hladina v krevní plazmě je nezbytná pro činnost nervové a svalové soustavy.

Minerální látky představují asi 65 % objemu kostní tkáně. Zbytek připadá na organickou složku kostní tkáně, především na bílkoviny.

V dětství v kostní tkáni převažují organické látky - kost je pružná. Ve stáří převažují minerální látky - kosti jsou pak sice tvrdší, ale jsou křehké. (Více viz pohybový systém.)