Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
2. Funkční anatomie tkání
2. 4. SVALOVÁ TKÁŇ
Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah Předešlá Následující
Shrnutí základních znalostí
1. Svalová tkáň se může zkrátit (smrštit) - kontrahovat.
2. Základní stavební a funkční jednotkou hladké (orgánové) a srdeční svaloviny je svalová buňka.
3. Základní stavební jednotkou příčně pruhované (kosterní) svaloviny je svalové vlákno.
4. Základními kontraktilními jednotkami orgánové i kosterní svaloviny jsou myofibrily.Obr. 2. 5.

Stavba kosterního svalu 1. průřez paží
  1. vnitřní hlava trojhlavého pažního svalu
  2. pažní kost
  3. pažní nervověcévní svazek
  4. pažní fascie

 2. svalové bříško

  1. úponová šlacha
  2. svazek svalových vláken

 3. svazek svalových vláken


 4. myofibrila (svalové vlákénko)

  1. aktinová vlákna
   (kontraktilní bílkovina svalu)
  2. molekula myozinu
   (kontraktilní bílkovina svalu)

Základní vlastností svalové tkáně je schopnost smrštění, zkrácení (kontrakce). Zkrácení je vyvoláno nervovými podněty a je umožněno přítomností jemných vlákének (myofibril), uložených v cytoplazmě svalových buněk nebo v cytoplazmě svalových vláken.

Podle stavby, inervace a funkčních vlastností rozlišujeme: hladkou svalovou tkáň (útrobní), příčně pruhovanou kosterní tkáň a příčně pruhovanou srdeční tkáň.

Hladká svalová tkáň se skládá z podlouhlých, vřetenovitých buněk vzájemně spojených jemným vazivem. Buňky hladké svaloviny obsahují ve své cytoplazmě myofibrily, jejichž kontrakcí se zkracuje i celá buňka. Svalovina tohoto typu tvoří nejčastěji stěny dutých orgánů (proto orgánová svalovina) nebo svalovou vrstvu cévní stěny.

Hladká svalovina je inervována tzv. autonomními (vegetativními, "útrobními") nervy, jejichž řízení nepodléhá naší vůli. Kontrakce vede ke zúžení a zkrácení trubic, zmenšení dutin nebo k uzávěru průsvitu orgánů. Kontrakce hladké svaloviny je mimovolní, pomalá a často rytmická.

Srdeční svalovina tvoří střední vrstvu srdeční stěny. Je sice typem příčně pruhované svalové tkáně, ale tkáně složené z buněk. (Vlákna srdeční svaloviny jsou tvořena buňkami. Stojí tak na rozhraní typické buněčné organizace a vláknité struktury kosterní svaloviny.)

Trámčitá struktura srdeční svaloviny umožňuje rychlý a dokonalý rozvod elektrického podráždění, vedoucí k rytmickému smršťování srdečního svalu. Také srdeční svalovina je inervována autonomními nervy, které mohou zrychlit nebo zpomalit srdeční akci. Kromě této inervace má ale vlastní systém vodivé svaloviny, která sama (automaticky) vytváří vzruchy vedoucí k rytmickému smršťování. (Nezávisle na autonomní inervaci!)

Kosterní, příčně pruhovaná svalová tkáň tvoří základ svalstva končetin, zádových, břišních, hrudních, krčních a žvýkacích svalů. Základní jednotkou příčně pruhované svaloviny jsou svalová vlákna, která se skládají do svazků spojených jemným vazivem. Tvoří základ kosterních svalů. Vlákna kosterních svalů jsou až několik centimetrů dlouhé válce s tupými konci. Na povrchu vláken je membrána, která svojí stavbou v podstatě odpovídá buněčné cytoplazmatické membráně. Uvnitř, v cytoplazmě vláken leží myofibrily a jádra, kterých je větší množství.

Myofibrily v hladké a srdeční svalovině i v kosterním svalu, jsou tenká vlákénka složená ze dvou typů bílkovin, které při prohlížení ve světelném mikroskopu podmiňují svou různou světelnou lomivostí střídání světlejších a tmavších úseků, tzv. příčné pruhování. Proto se kosterní svalovina nazývá příčně pruhovaná.

Při kontrakci vyvolané nervovým podnětem, se molekuly obou bílkovin zasouvají mezi sebe a celé svalové vlákno (sval) se zkracuje. Příčně pruhovaná svalová tkáň je řízena míšními a hlavovými nervy. Ve své činnosti je pod kontrolou mozkové kůry - má tzv. volní inervaci. (Vykonává chtěné, úmyslné pohyby.)