Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
2. Funkční anatomie tkání
2. 5. NERVOVÁ TKÁŇ
Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah Předešlá Následující
Shrnutí základních znalostí
 1. Nervová tkáň má schopnost vytvářet, přijímat a vést vzruchy.
 2. Neuron je základní stavební a funkční jednotkou nervové tkáně.
 3. Neuron se skládá: z těla nervové buňky, axonu a dendritů.
 4. Axon vede odstředivě (od těla buňky); dendrity vedou dostředivě.
 5. Gliové buňky zajišťují vhodné prostředí pro činnost neuronů.


Obr. 2. 6.

Neurony
(schéma mikroskopického obrazu)


 1. dendrity

 2. malé neurony spojené s tělem velkého neuronu

 3. drsné endoplazmatické retikulum

 4. synapse

 5. myelinová pochva axonu

 6. svalové vlákno a motorická ploténka

Fyziologickým základem činnosti nervové tkáně je schopnost přijímat, vytvářet a vést vzruchy. Základní stavební a funkční jednotkou nervové tkáně je neuron. Neurony se obvykle vzájemně kontaktují (dotýkají se) a vytvářejí složité řetězce (sítě). Mohou být spojené s výkonnými orgány (svaly) nebo spojovat přijímače (receptory, smysly, čidla) s centrálním nervovým systémem.

Neuron se skládá z vlastního těla nervové buňky a z jejich výběžků - výchlipek těla neuronu. Výběžky jsou dvojího druhu - axony a dendrity.

Axon vede odstředivě, např. od těla neuronu ke svalu. Tento výběžek je obvykle značně dlouhý, ale je velmi tenký. Větví se až na svém konci.

Dendrity jsou krátké, většinou bohatě rozvětvené výběžky, vedoucí dostředivě, např. od receptoru (čidla) k tělu buňky. (Za „střed“ považujeme tělo neuronu, kde je mj. jiné uloženo i buněčné játro.)

Základní stavba nervové buňky i jejich výběžků odpovídá stavbě většiny buněk jiných tkání. Na ribosomech neuronů probíhá vydatná tvorba bílkovin, dosahující až úrovně tvorby bílkovin žlázovými buňkami.

Výběžky nervových buněk - axony i dendrity, jsou vychlípeninami těla neuronu; jsou proto na svém povrchu kryty buněčnou membránou a vyplněny cytoplasmou s buněčnými organelami. Výběžkům neuronů říkáme také nervová vlákna.

Povrch některých výběžků je kryt myelinovou pochvou. Vodivost nervových vláken je závislá na síle této pochvy. Čím je vlákno silnější a čím silnější je jeho myelinová pochva, tím rychleji vede vzruchy.

V okolí nervových buněk a jejich výběžků jsou v centrálním nervovém systému buňky tvořící jakési výplňové "vazivo" nervové tkáně - gliové buňky. Gliové buňky vytvářejí vhodné prostředí pro činnost nervových buněk. Kromě podpůrné funkce zajišťují i výživu nervových buněk, tvoří obaly kolem jejich výběžků, a některé gliové buňky jsou schopné fagocytovat cizorodé látky; mají tedy také obrannou funkci.