Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
2. Funkční anatomie tkání
2. 6. REGENERACE TKÁNÍ
Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah Předešlá Následující
Shrnutí základních znalostí
  1. Regenerace - obnova tkání je závislá především na výživě (cévním zásobení) tkání a geneticky podmíněné schopnosti tkáňových buněk dělit se.
  2. Bezcévné tkáně (chrupavky, šlachy) se hojí pomalu.
  3. Kosterní a srdeční sval se hojí vazivovou jizvou.
  4. Nervová tkáň centrálního nervového systému nemá regenerační schopnost.

V předchozích kapitolách jsme si vysvětlili, že proces buněčného dělení a rozlišení buněk (diferenciace) umožňuje i hojení, obnovu a náhradu (regeneraci) poškozené tkáně. Regenerační schopnost tkání je ovšem závislá na řadě faktorů. Za nejpodstatnější můžeme považovat cévní zásobení, tj. výživu dané tkáně. Bez přísunu stavebních látek, krevních buněk a odvádění rozpadových produktů je regenerace velmi pomalá a omezená. Regenerace závisí pochopitelně i na geneticky podmíněné "schopnosti" buněk dělit se. Proto například výborně zásobená tkáň kosterních svalů se sice dobře hojí, ale původní, tj. svalová tkáň (svalová vlákna) se v dospělosti prakticky neobnovuje. Defekt svaloviny je nahrazen vazivem.

Epitely regenerují obvykle velmi dobře a rychle. Na okrajích defektu (rány) se po úklidu zničených buněk rychle dělí zachované buňky a postupně přerůstají přes poškozenou plochu. Bohaté cévní zásobení podkladových (spodních) vrstev epitelů urychluje buněčné dělení, které vede k rychlému vyplnění defektu. Plná obnova funkce epitelu je pomalejší. Malou regenerační schopnost má smyslový epitel, který obvykle nikdy plně neobnovuje svoji původní funkci. (Např. čichový epitel ve stropu dutiny nosní apod.)

Pojivové tkáně regenerují podle typu svého cévního zásobení.

Vazivo se hojí rychle a dobře. Do novotvořeného vaziva prorůstají cévy a vazivové buňky, které se rychle dělí a produkují vlákna a beztvarou mezibuněčnou hmotu. Vzniká bělavá a pevná vazivová jizva. Např. zhojená řezná rána kůží.

Chrupavky jsou bezcévné. Defekty chrupavek se proto vyplňují pomalu, a u hyalinních chrupavek kloubních povrchů je poškození prakticky trvalé. Chrupavka je totiž v poškozených místech nahrazena pouze funkčně neplnohodnotnou vazivovou tkání.

Kostní tkáň má sice velké množství cév, ale tvrdá mineralizovaná mezibuněčná hmota ztěžuje prostup látek z krve ke kostním buňkám. Poraněná kostní tkáň (zlomená kost) se hojí z místa poškození, kde roztržením kostních cév vznikne krevní výron. Z buněk okrajů roztrhaných kostních cév vznikají vazivové buňky a v první fázi regenerace vyplňují kostní defekt. Do vaziva se ukládají minerální látky a postupně vzniká pevná, tvrdá kostní tkáň. Hojení kostní tkáně je poměrně pomalé a zatěžování zlomené kosti musí být proto postupné.

Svalová tkáň se hojí tak, že svalová vlákna kosterních svalů jsou nahrazena dělícími se buňkami vaziva, které vlákna spojuje. Náhrada funkční svalové tkáně je sice možná, ale je obvykle minimální. Pouze buňky hladké svaloviny jsou schopny funkční náhrady. Poškozená tkáň kosterních svalů (řezné a bodné rány) se většinou hojí pevnou, ale nefunkční vazivovou jizvou. Také srdeční svalovina se za příznivých okolností hojí různě pevnou vazivovou jizvou, ale vlastní svalovina se neobnovuje.

Nervová tkáň má přes dobré krevní zásobení malou regenerační schopnost. Nervové buňky (neurony) ztrácejí brzy po narození schopnost se dělit - což je základní podmínka regenerace. Poškozené nervové buňky v centrálním nervovém systému se rozpadají a jsou nahrazeny gliovými buňkami. Přeťaté nervové výběžky tvořící míšní a hlavové nervy (nerv = soubor výběžků) mohou obnovit svůj povrch (cytoplazmatickou membránu), a jsou schopny dorůst i na poměrně značnou vzdálenost, pokud jsou zachovány myelinové pochvy. I v tomto případě je hojení přeťatých nervů velmi pomalé a funkčně málokdy úplné. Je-li poškozen periferní výběžek neuronu (často velmi vzdálený od těla buňky), hrozí i rozpad těla nervové buňky a zničení celého neuronu. Poškození je pak nezvratné.