Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
3. Růst, názvy částí těla, orientace na těle
3. 1. Shrnutí základních znalostí
Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah Předešlá Následující
Shrnutí základních znalostí
  1. Růst výšky těla - dělení buněk růstových chrupavek. První rok života = nejrychlejší délkový růst. Puberta = největší růstové zrychlení.
  2. Anatomická norma - tělo stojící ve spojném stoji, volně visící horní končetiny, dlaně obrácené dopředu.
  3. Směry: mediánní (blíže střední rovině); laterální (dále od střední roviny); kraniální (nahoru, směrem "k hlavě"); kaudální (dolů); ventrální (před rovinou čelní, "dopředu"); dorsální (směrem dozadu); superficiální (povrchový); profundus (hluboký); proximální (na končetině blíže k trupu); distální (na končetině blíže k prstům).

Podmínkou růstu organismu je vytváření živé hmoty, především bílkovin. Růst proto probíhá pouze tehdy, převládají-li v tkáních těla anabolické pochody. Růstem lidského těla rozumíme především jeho růst do délky provázený zvětšováním hmotnosti.