Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
4. Stavba a funkce kostí
4. 1. 2. Osifikace kostí
Předešlá Následující


Obr. 4. 1.


Schéma stavby vyvíjející se dlouhé kosti



EPI – epifysa

DIA – diafysa

  1. osifikační jádro hlavice

  2. osifikační jádro kostního výběžku

  3. proximální fysa (růstová chrupavka)

  4. periost (resp. perichondrium)

  5. chrupavčitý základ kosti

  6. distální fysa

  7. jednotné osifikační jádro

Kosti vznikají na podkladě vazivového nebo chrupavčitého modelu. Postupu, kterým kosti vznikají říkáme osifikace.

Osifikace ve vazivu je proces, při kterém se ve vazivovém modelu, který tvarem zhruba odpovídá budoucí kosti, diferencují buňky produkující základní mezibuněčnou kostní hmotu a vlákna, na která se vážou anorganické soli. Z vaziva osifikují kosti obličejové, kosti tvořící lebeční klenbu a část klíční kosti.

Osifikace na podkladě chrupavky sice také vychází z původního (chrupavčitého) modelu kostí, ale model kosti slouží pouze jako vodící struktura, která je v průběhu osifikace odbourávána a postupně nahrazována kostní tkání.

Osifikace probíhá z povrchu chrupavky a z malých ostrůvků uložených uprostřed (v budoucích diafysách) a v koncích (v budoucích epifysách) chrupavčitého základu kosti. Takto osifikuje převážná většina kostí: obratle, dlouhé kosti končetin atd. Ostrůvkům kostní tkáně uvnitř chrupavek říkáme osifikační centra (osifikační jádra). Z osifikačních center se přeměna chrupavky na kost šíří všemi směry tak dlouho, až kostní tkáň nahradí celý chrupavčitý model.

U typické dlouhé kosti vznikne osifikací kostěná střední část kosti, diafysa, a dvě koncové epifysy.

Mezi střední částí a kloubními konci zůstává v dětství neosifikovaná chrupavčitá ploténka, tzv. růstová chrupavka (fysa). Buňky růstové chrupavky ve vrstvě přivrácené ke kloubním koncům kosti se rychle dělí (chrupavka zde "roste"); ve vrstvě sousedící se středním úsekem kosti, chrupavka osifikuje. Výsledkem je prodlužování kosti do délky, které může trvat pouze tak dlouho, pokud se nezastaví buněčné dělení v růstové chrupavce. Potom chrupavka rychle osifikuje a růst kosti se zastavuje.

Do regulace růstu kostí zasahuje řada faktorů. Významný je vliv růstového hormonu (nepřímo podporuje dělení buněk chrupavky) a pohlavních hormonů, které v určité koncentraci působí zástavu růstu. Zásadní význam mají i mechanické faktory (přerušované zatížení) působící na rostoucí kost.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah