Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
4. Stavba a funkce kostí
4. 2. 1. Páteř
Předešlá Následující


Obr. 4. 2.


Schéma stavby obratle (pátý hrudní obratel)A – boční plocha

B – horní plocha


a. kloubní výběžek
b. příčný výběžek s kloubní plochou pro žebro
c. trnové výběžky
d. obratlové tělo
e. zářez pro výstup míšního nervu
f. páteřní otvor
g. kloubní plocha pro připojení žeber

Obr. 4. 3. Atlas a axis.

Páteř (columna vertebralis) tvoří osu vzpřímeného těla, na kterou se připevňuje pletenec horních a dolních končetin a na které začínají svaly trupu. Páteř se skládá z 33 - 34 obratlů.

Obratle (vertebrae) (viz Obr. 4. 2.) jsou krátké kosti nepravidelného tvaru s výběžky. Rozeznáváme sedm krčních obratlů (vertebrae cervicales, C1 - C7); dvanáct hrudních obratlů (vertebrae thoracicae, Th1 - Th12); pět bederních obratlů (vertebrae lumbales, L1 - L5); pět křížových obratlů srůstajících v jednu křížovou kost; čtyři až pět kostrčních obratlů spojených v kostrční kost.

Obratle mají jednotnou stavební úpravu. Základ obratle tvoří tělo, ze kterého vybíhá oblouk s výběžky. Oblouk s tělem uzavírá obratlový otvor. Sloupce obratlů utvářejí kostěný páteřní kanál ve kterém leží mícha a kořeny míšních nervů.

Obratlové výběžky: dva příčné, čtyři kloubní a jeden trnový výběžek slouží ke vzájemnému spojení obratlů a k připojení žeber. Výběžky tvoří i kostěné plochy pro upevnění svalů. V příčných výběžcích druhého až sedmého krčního obratle jsou otvory, kterými probíhají páteřní tepny zásobující mozkový kmen, mozeček a část mozku. Obratle se vzájemně liší velikostí těl (nejmenší těla mají krční, největší bederní obratle); délkou trnových výběžků (rozdvojené jsou krční trnové výběžky, dlouhé a špičaté trnové výběžky mají hrudní obratle a destičkové výběžky jsou u bederních obratlů) a dalšími tvarovými detaily.

Svoji stavbou jsou značně odlišné první dva krční obratle (viz Obr. 4. 3.).

Křížová kost (os sacrum) je klínovitě vsazená mezi kosti pánve, se kterými je kloubně spojená křížokyčelními klouby. Horní plocha křížové kosti (původně tělo prvního křížového obratle) je kloubně spojena s posledním bederním obratlem.

Kostrční kost (os coccygis) je zbytkem ocasní páteře. Jde o několik drobných, tvarově velmi nepravidelných kostí, které přirůstají ke kosti křížové. Spojením obratlů křížové kosti a kostrče vzniká páteř.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah