Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
4. Stavba a funkce kostí
4. 4. 3. Kostra volné horní končetiny
Předešlá Následující


Obr. 4. 9.

Pravá pažní kost
přední plocha 1. hlavice pažní kosti

 2. malý hrbolek

 3. mezihrbolkový žlábek

 4. hrana malého hrbolku

 5. diafysa

 6. jamka pro výběžek loketní kosti

 7. vnitřní epikondyl

 8. kladka pro spojení s loketní kost

 9. hlavička pro spojení s vřetenní kostí

 10. zevní epikondyl

 11. hrana velkého hrbolku

 12. velký hrbolek

Obr. 4. 10. Pravé předloketní kosti

Pažní kost (humerus) (viz Obr. 4. 9.) tvoří kostěný podklad paže. Je to typická dlouhá kost s rourovitým tělem a dvěma konci. Horní konec kosti se rozšiřuje v polokulovitou hlavici zapadající do jamky na lopatce. V sousedství hlavice jsou dva hrbolky, na kterých začínají lopatkové a pažní svaly. Pod hlavicí je pažní kost zúžena v tzv. chirurgický krček, kde se kost nejsnáze láme. Dolní kloubní konec má kladkovitou kloubní plochu pro spojení s loketní kostí a kulovitý výčnělek pro hlavičku vřetenní kosti. Nad kloubními plochami je vzadu hluboká jáma, do které při natažení předloktí zapadá výčnělek loketní kosti. Okraje dolního konce pažní kosti vybíhají ve hmatné vnitřní a zevní nadkloubní hrboly (epikondyly). Na obou hrbolech začínají předloketní svaly.

Vřetenní kost (radius) (viz Obr. 4. 10.) leží na palcové straně předloktí. Horní úsek kosti je štíhlý, ukončený hlavičkou, která se otáčí v zářezu na sousední loketní kosti.

Dolní konec vřetenní kosti je objemný a vybíhá v hmatný a viditelný bodcový výběžek na palcové straně zápěstí. Při pádech na natažené předloktí se tento konec charakteristickým, šikmým způsobem láme.

Na vnitřním okraji svého dolního konce je radius vyhlouben v místě, kde se spojuje s loketní kostí.

Loketní kost (ulna) (viz Obr. 4. 10.) je uložena na malíkové straně. Horní rozšířený konec kosti má kloubní plochu, do které je nasazena kladka pažní kosti. Tato rozšířená část ulny je ukončena hmatným loketním výběžkem (olecranon ulnae,“okovec“). Útlý dolní konec ulny je zakončen hlavičkou vybíhající v hmatný bodcovitý výběžek. Horní úseky obou předloketních kostí se podílejí na vytvoření loketního kloubu; dolní se vzájemně spojují a tvoří jamku zápěstního kloubu.

Kostra ruky je složena ze tří oddílů: zápěstních kostí, záprstních kostí a článků prstů.

Kostru zápěstí (carpus) tvoří osm drobných kůstek seřazených do dvou řad. První řada se kloubně spojuje s předloketními kostmi; na druhou řadu karpů navazují záprstní kosti. Jednotlivé zápěstní kosti jsou vzájemně spojeny řadou drobných kloubů umožňujících mimořádnou pohyblivost celé ruky.

Z úrazového hlediska je nejvýznamnější člunková kost, ležící v první řadě zápěstních kostí na palcovém okraji. Člunková kost při nárazech přenáší úder z dlaně na předloktí a proto snadno praská. Vzhledem k zvláštní úpravě cévního zásobení se zlomená člunková kost obtížně hojí.

Kostra záprstí se skládá z pěti kostí (os metacarpale I - V), které se rozšířenými bázemi kloubně spojují s karpy. Na hlavičky metakarpálních kostí navazuje kostra prstů.

Kostra palce je tvořena dvěma články; zbývající prsty mají tři články (falangy).

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah