Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
4. Stavba a funkce kostí
4. 4. 4. Pánevní pletenec a kostra pánve
Předešlá Následující


Obr. 4. 11.

Pravá pánevní kost
zevní plocha • hrana kyčelní kosti

 • přední horní trn kyčelní kosti

 • poloměsíčitá kloubní plocha jamky kyčelního kloubu

 • dno jamky kyčelního kloubu

 • ucpaný otvor

 • stydká kost

 • sedací hrbol

 • trn sedací kosti

 • velký zářez sedací kosti

 • lopata kyčelní kosti

 • Pánevní kosti tvoří kruh (pletenec), na který je v křížokyčelním kloubu přenášena převážná část hmotnosti těla. Pánevní pletenec je složen ze dvou pánevních kostí a z křížové kosti. Kruh pánevních kostí je spojen tuhým křížokyčelním kloubem a chrupavčitou sponou (symfysou).

  Kostěný prstenec vytváří pánev (pelvis), ohraničující pánevní prostor. Kostra pánve plní kromě své oporné funkce, plní i funkci kostěné schránky pro část orgánů břišní dutiny a pro pánevní orgány. Pánevní prostor má tvar přesýpacích hodin. Horní část prostoru je větší - velká pánev; dolní užší, válcovitý oddíl je označován jako malá pánev nebo "porodnická pánev". (V tomto oddílu jsou uloženy u ženy pohlavní orgány: děloha, vaječníky, vejcovody.) Malá pánev je důležitou porodní cestou.

  Vzhledem k rozdílné funkci pánve muže (pánev zajišťuje především pohyb vzpřímeného těla) a ženy, kde kromě pohybové funkce je pánev také porodní cestou, je i celkový tvar a velikost pánve u obou pohlaví různá.

  Ženská pánev je prostornější, širší a všechny pánevní rozměry jsou u ženských pánví větší.

  Mužská pánev je menší, strmá a úzká.

  Pánevní kost (os coxae) (viz Obr. 4. 11.) je u dospělého člověka jednotná. Vzniká spojením tří, původně samostatných kostí: kyčelní kosti, stydké kosti a sedací kosti.

  Kyčelní kost (os ilium) tvoří horní část pánevní kosti. Je to plochá lopatovitá kost s ostrým horním okrajem( hřebenem), který dopředu vybíhá v hmatný horní přední trn kyčelní kosti (spina). Na zevní ploše lopaty je hluboká jamka kyčelního kloubu (acetabulum), jejíž dno vzniká spojením a osifikací všech tří pánevních kostí.

  Stydká kost (os pubis) a sedací kost (os ischii) lemují tzv. ucpaný otvor, uzavřený vazivovou blánou a svaly. Dolní obvody sedacích kostí vybíhají v mohutné sedací hrboly. Zadní okraje pánevních kostí jsou vykrojeny velkým a malým sedacím zářezem.

  Pánevní kosti jsou kloubně spojeny s kostí křížovou. Vzhledem k potřebě stability pánevního pletence, jsou v tomto skloubení možné pouze nepatrné kývavé pohyby. V kloubu jsou především odpruženy nárazy přenášené z páteře (např. při chůzi a dopadech) na dolní končetiny a na kostru pánve.

  Stydká spona (symfysa) je destičkovitá chrupavka, vsunutá mezi sousedící stydké kosti. Spojení kostí je doplněno silnými vazivovými pruhy jdoucími především po dolním okraji obou kostí .

  Návod
  Úvod
  Kapitola 1
  1.1. Lékařské vědy
  1.5. Nácvik a testy znalostí
  Kapitola 2
  2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
  2.2. Epitely
  2.4. Svalová tkáň
  2.5. Nervová tkáň
  2.6. Regenerace tkání
  2.7. Nácvik a testy znalostí
  Kapitola 3
  Kapitola 4
  4.5. Nácvik a testy znalostí
  Kapitola 5
  5.4. Testy znalostí
  Kapitola 6
  6.4. Nácvik a testy znalostí
  Kapitola 7
  7.4. Nácvik a testy znalostí
  Kapitola 8
  8.1. Obecná stavba a funkce cév
  8.3. Dynamika krevního oběhu
  8.4. Velký krevní oběh
  8.5. Žilní systém
  8.8. Nácvik a test znalostí
  Kapitola 9
  9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
  9.5. Tkáňové dýchání
  9.6. Nácvik a testy znalostí
  Kapitola 10
  10.1. Základní funkce trávicího systému
  10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
  10.8. Nácvik a testy znalostí
  Kapitola 11
  11.3. Nácvik a testy znalostí
  Kapitola 12
  12.1. Anatomie kůže
  12.2. Vlasy, nehty a chlupy
  12.3. Mléčná žláza
  12.4. Nácvik a testy znalostí
  Kapitola 13
  13.3. Nácvik a testy znalostí
  Kapitola 14
  14.1. Obecné zásady řízení a regulací
  14.3. Nácvik a testy znalostí
  Kapitola 15
  15.8. Nácvik a testy znalostí
  Slovník Obsah