Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
4. Stavba a funkce kostí
4. 4. 5. Význam pánevních rovin a pánevních rozměrů
Předešlá Následující


Obr. 4. 12.

Roviny a rozměry pánevní
 1. zevní pánevní rozměry

  1. vzdálenost hran kyčelní kosti

  2. vzdálenost trnů kyčelních kostí

  3. vzdálenost velkých chocholíků

 2. určení polohy trnu pátého bederního obratle

 3. sklon roviny pánevního vchodu

 4. tvar roviny vchodu, šíře, úžiny a východu
  pánevního u muže a u ženy

Při porodu prochází postupně hlavička a tělo plodu svalovým kanálem, tvořeným dělohou a pochvou. Vzhledem k uložení těchto orgánů v pánvi, je roztažitelnost obou orgánů dána nejen jejich vlastní pružností, ale také prostorem vymezeným pánevními kostmi. Pro sledování postupu porodu a rozměrových možností pánve, jsou stanoveny v malé pánvi čtyři základní roviny: rovina vchodu, šíře, úžiny a východu pánevního . Rozměry v těchto rovinách (přímé, příčné a šikmé) se dnes již přímo neměří, a k jejich určení se u těhotných žen využívá obrazu,který poskytuje sonografie. Stále se ale používá měření vnějších rozměrů, o kterých je známo, že jejich přiměřená velikost znamená i normální vnitřní rozměry.

Zevní rozměry ženských pánví se měří pelvimetrem. (Pelvimetr je vlastně "odpichovací" měřítko zakřivené tak, aby bylo na stupnici možno odečítat přímo vzdálenost v centimetrech.) Nejčastěji se na pánvi měří tyto rozměry:

 1. Vzdálenost obou trnů kyčelních kostí (distantia bispinalis): 26 cm.
 2. Vzdálenost kyčelních hřebenů (distantia bicristalis): 28 cm.
 3. Vzdálenost velkých chocholíků stehenní kosti (distantia bitrochanterica): 31 cm.
 4. Vzdálenost trnu L5 k hornímu okraji stydké spony (conjugata externa): 20 cm.

Z vnějších rozměrů je nejvýznamnější conjugata externa, která nás nepřímo orientuje o nejmenším vnitřním rozměru pánve (zevně neměřitelném), který je v rovině pánevního vchodu. Předozadní vzdálenost v pánevním vchodu je 11 cm. Délka hlavičky dítěte je asi 11,5 cm, tzn., že hlavička procházející rovinou pánevního vchodu se minimálně o 0,5 cm deformuje vzájemným posunem kostí lebeční klenby.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah