Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka

5. STAVBA A FUNKCE KOSTNÍCH SPOJŮ

Předešlá Následující

Cílem kapitoly je poskytnutí elementárních údajů o morfologii kostních spojů, které jsou nedílnou součástí pohybového systému - jednoho z nejrozsáhlejších orgánových systémů lidského těla. Tělo člověka je článkovaný a složitě členěný systém, jehož existence je na vlastnostech pohybového aparátu přímo závislá. Výběr anatomických fakt je v celé kapitole podřízen potřebám kineziologie, která na anatomii pohybového aparátu přímo navazuje.

5. 1. Obecná stavba a funkce kostních spojů
5. 1. 1. Kloub
5. 2. Přehled kloubů horní končetiny
5. 2. 1. Ramenní kloub
5. 2. 2. Loketní kloub
5. 2. 3. Vřetenozápěstní kloub
5. 2. 4. Klouby ruky
5. 3. Anatomie kloubů dolní končetiny
5. 3. 1. Kyčelní kloub
5. 3. 2. Kolenní kloub
5. 3. 3. Hlezenní kloub
5. 3. 4. Klouby nohy
5. 4. Testy znalostí
Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah