Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
5. Stavba a funkce kostních spojů
5. 1. Obecná stavba a funkce kostních spojů
Předešlá Následující
Shrnutí základních znalostí
  1. Kloub (articulatio) je pohyblivé spojení dvou nebo více kostí.
  2. Kloubní pouzdro je složeno ze dvou vrstev: vnější vazivové a vnitřní synoviální. Vazivová vrstva je místy zesílena vazy, ligamenty.

Kosti jsou vzájemně spojeny vazivem, chrupavkou nebo kostní tkání. Pohyblivé spojení dvou nebo více kostí s vytvořeným pouzdrem a dutinou se nazývá kloub (articulatio, articulus, art. artt.). Podle stupně pohyblivosti a umístění v těle, dělíme kostní spoje na několik typů:

  1. Typ lebečních spojů - spoje jsou málo pohyblivé až nepohyblivé. Typickým představitelem tohoto typu spojů jsou lebeční švy (sutury). Mezi okraji stýkajících se kostí je malá vrstva vaziva. Osifikují-li, vznikají souvislé kosti.
  2. Typ páteřních spojů - poměrně nepohyblivá, ale pružná spojení mezi obratlovými těly a oblouky. Pohyblivost páteře umožňují především klouby mezi jednotlivými obratli.
  3. Typ končetinových spojů - typické klouby s pouzdry, vazy a s kloubními dutinami (štěrbinami.)
Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah