Ivan Dylevský, Petr Ježek: Základy funkční anatomie člověka
5. Stavba a funkce kostních spojů
5. 1. 1. Kloub
Předešlá Následující

Klouby se skládají z pouzder, kloubních konců spojovamých kostí a tzv. pomocných zařízení kloubů (nitrokloubní chrupavčité destičky).

Kloubní pouzdro

Kloubní pouzdro je složeno ze dvou vrstev - vazivové a synoviální.

Kloubní pouzdro je dobře prokrvené a bohatě senzitivně inervované. Při poranění proto prudce bolí.

Synovie je vazká tekutina, která se tvoří z krevní plasmy. Je složena z vody, buněk a bílkovin. Kloubní tekutina je ochranným zařízením kloubu (obsahuje protilátky), je lubrikační tekutinou, která povléká třecí plochy kloubních konců a vyživuje kloubní chrupavku.

Kloubní hlavice

Kloubní hlavice a jamky tvoří styčné plochy kloubu, které jsou kryty hyalinní chrupavkou. Chrupavka je odkázána na výživu ze synoviální tekutiny a na velmi pomalou difusi látek z kostních konců. V dospělosti se při poškození prakticky neobnovuje.

Mezi kloubními konci kostí mohou být vloženy chrupavčité destičky (disky a menisky), které vyrovnávají nestejné zakřivení hlavic a jamek. Při třídění kloubů vycházíme ze dvou kriterií:

  1. tvaru styčných ploch spojených kostí
  2. počtu kostí spojujících se v kloubu.

Tato kriteria umožňují nejen klouby třídit, ale dovolují i odvodit možný rozsah a typ pohybu.

Návod
Úvod
Kapitola 1
1.1. Lékařské vědy
1.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 2
2.1. Tkáně - vznik, definice, typy
2.2. Epitely
2.4. Svalová tkáň
2.5. Nervová tkáň
2.6. Regenerace tkání
2.7. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 3
Kapitola 4
4.5. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 5
5.4. Testy znalostí
Kapitola 6
6.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 7
7.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 8
8.1. Obecná stavba a funkce cév
8.3. Dynamika krevního oběhu
8.4. Velký krevní oběh
8.5. Žilní systém
8.8. Nácvik a test znalostí
Kapitola 9
9.1. Funkční anatomie dýchací soustavy
9.5. Tkáňové dýchání
9.6. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 10
10.1. Základní funkce trávicího systému
10.7. Uložení a projekce orgánů břišní dutiny
10.8. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 11
11.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 12
12.1. Anatomie kůže
12.2. Vlasy, nehty a chlupy
12.3. Mléčná žláza
12.4. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 13
13.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 14
14.1. Obecné zásady řízení a regulací
14.3. Nácvik a testy znalostí
Kapitola 15
15.8. Nácvik a testy znalostí
Slovník Obsah